De wereldgeschiedenis in één dag

Banner De wereldgeschiedenis in vogelvlucht

Over deze studiedag

Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe meer u dus de geschiedenis kent, hoe minder de wereld u verbazen kan. U ziet de opmars van China en India en beseft: tot 1800 waren dat altijd al de grootste economieën. U ziet de macht om de regio tussen Saudi-Arabië en Iran en weet: daaronder ligt een soennitisch-sjiitisch conflict dat helaas al veertien eeuwen gaande is. Of u kijkt naar Europa dat nu al 70 jaar vrede kent en denkt: niet slecht voor een continent dat sinds de komst van het buskruit non-stop oorlog voerde.

Waarom ontstond er in Irak een beschaving en zaten de Papoea’s ruim 5000 jaar later nog steeds in het Stenen Tijdperk? Waarom vielen de Han-dynastie in China en het Romeinse Rijk in Europa ongeveer tegelijkertijd? Waarom ontdekten niet de Chinezen maar de Europeanen de wereld, terwijl de Chinezen aan het begin van de 15e eeuw al met hun schepen bij Madagaskar waren? En waarom veroverden de Europeanen eerst alleen de kusten van de wereld en pas veel later de rest?

Er steekt een bepaalde logica achter deze feiten. En wat blijkt: soms herhalen de patronen zich die wij in het verleden tegenkomen. Ken het verleden, en het kan dus zomaar gebeuren dat je ook jezelf in je eigen tijd beter leert kennen. Tegelijk is het goed mogelijk dat wij als wereldbevolking in een nieuwe fase van de geschiedenis zijn aanbeland. Nooit eerder moest immers de hele wereld samenwerken om de hele planeet op orde te krijgen.

Een onmisbaar seminar voor wie evenwichtiger wil omgaan met de hypes en drama’s van het heden. Reacties van oud-deelnemers: ‘Zeer indrukwekkend’, ‘zeer knap om zoveel informatie en verbanden levendig uit te leggen’, ‘boven verwachting’, ‘heel inspirerend’.

Datum en tijd

Datum: zaterdag 12 oktober 2019.

Tijd: 10.00 - 17.00 uur.

Inhoud
10.00 uur    3500 – 500 v.Chr.
•    Waarom eerste beschavingen; waarom daar?
•    Soemerië/Egypte/Assyrië/Babylonië/Perzië
•    Spiltijd: Boeddha, Confucius, Pythagoras

11.00 uur    pauze met koffie/thee

11.15 uur    500 v.Chr. – 1400 n.Chr.
•    Grieken, Alexander, Hellenisme, Romeinen
•    Christendom: van lifestyle tot staatsreligie
•    Volksverhuizingen als domino-effect
•    Islam: van boodschap tot beschaving

12.15 uur    lunch

13.15 uur    1400 – 1800
•    Chinese voorspoed en Mongools geweld
•    Hoe Europa het roer van China overnam
•    Kolonisatie en slavernij in de Nieuwe Tijd
•    Militaire en democratische revoluties

14.15 uur    pauze met koffie/thee

14.30 uur    1800 tot 2000
•    Industriële Revolutie en imperialisme
•    Rijken in brand: waarom 2 wereldoorlogen?
•    Koude Oorlog en dekolonisatie
•    Groei en de postindustriële samenleving

15.30 uur    pauze met koffie/thee

15.45 uur    2000 en verder
•    Wereldtrends

16.45 uur    ruimte voor vragen
17.00 uur     einde

Docent

Evert-Jan_OuweneelDrs. Evert Jan Ouweneel is cultuurfilosoof en gespecialiseerd in het beschrijven van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Hij is Chief of Vision van World Vision Australia, de grootste hulp- en ontwikkelingsorganisatie van Australië met een jaarlijks budget van 400 miljoen dollar. Tegelijk is hij Senior Advisor voor de overige fondswervingskantoren van World Vision. Daarnaast verzorgt hij regelmatig lezingen en seminars voor academische en andere instellingen over onderwerpen als wereldmachten, wereldreligies en wereldtrends (www.evertjanouweneel.nl).

Prijs, aanmelden en overige informatie

Prijs: € 95 (inclusief koffie en thee gedurende de pauzes, inclusief lunch) per deelnemer.

Hand-out (na afloop digitaal beschikbaar gesteld).

Deze studiedag staat open voor alle belangstellenden, ongeacht leeftijd.

Wilt u zich aanmelden voor deze studiedag?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien. Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u zich direct voor deze studiedag of andere programma's aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze studiedag is 6 oktober 2019.

Aanmeldbutton