Reductiemogelijkheden bij HOVO Amsterdam

Reductie via Stichting Cursisten HOVO-VU

Is uw bruto jaarinkomen (alleen of gezamenlijk) niet hoger dan € 22.200? Dan kunt u in aanmerking komen voor een korting van 40% op het cursusgeld. Dit geldt voor maximaal één cursus per cursusperiode. Deze korting is een gezamenlijke geste van de Stichting Cursisten HOVO-VU en HOVO Amsterdam. Op studiemateriaal wordt geen korting gegeven.

De Stichting Cursisten HOVO-VU beoordeelt elke aanvraag voor reductie op een cursus individueel en op basis van financiële bewijsstukken. Als financieel bewijsstuk geldt uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerd inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt. Het geregistreerd inkomen kunt u digitaal opvragen door bij de Belastingdienst in te loggen met uw DigiD en het betreffende document uit te printen. U kunt dit bewijsstuk ook telefonisch opvragen (0800-0543). U ontvangt het document na ongeveer een week. Stuur uw aanvraag voor reductie op het cursusgeld uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus, samen met het bewijsstuk, naar:

Stichting Cursisten HOVO-VU
t.a.v. mevrouw E. Wendel
Nieuwe Passeerdersstraat 124
1016 XP Amsterdam

Stuur daarnaast uw volledig ingevulde aanmeldformulier naar HOVO Amsterdam (inclusief betaaloptie). Als u recht hebt op korting, wordt het verlaagde bedrag in rekening gebracht. Als u niet in aanmerking komt voor korting en u wilt afzien van deelname, dan kunt u direct bij HOVO uw aanmelding kosteloos terugtrekken.