HOVO cursussen op de VU gaan niet door i.v.m. coronavirus

Het onderwijs dat plaatsvindt op de Vrije Universiteit tot en met 29 juni wordt online voortgezet.

26-03-2020 | 15:14

Op maandag 23 maart 2020 heeft de Rijksoverheid aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In overleg met de andere universiteiten heeft de VU besloten om het onderwijs en de tentamens online voort te zetten tot en met 29 juni. Lees op vu.nl/coronavirus de update die de Vrije Universiteit in reactie op deze maatregelen heeft gepubliceerd.

Wat betekent dit voor de cursussen bij HOVO Amsterdam?
Voor de cursussen van ons voorjaarsprogramma wordt er hard gewerkt aan vervangend onderwijs. Dat kan een podcast zijn, een powerpointpresentatie met toelichting van de docent of een online college (webinar). We ontkomen er helaas niet aan om een paar cursussen, studiedagen en lezingen te annuleren of uit te stellen. Maar voor verreweg de meeste cursussen vinden we in overleg met de docent een andere oplossing. Alle cursisten die al ingeschreven staan voor een cursus of andere activiteit, ontvangen daarover bericht via MijnHOVO. Cursisten die daar niet over beschikken worden gebeld of gemaild door een van de medewerkers. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke gang van zaken, waarvoor alvast onze dank. En natuurlijk hopen wij u later dit jaar alsnog te mogen verwelkomen op de VU.

Contact en veelgestelde vragen
De Vrije Universiteit heeft een webpagina ingericht met veelgestelde vragen over het coronavirus en de Vrije Universiteit. Als u vragen heeft die niet via deze veelgestelde vragen beantwoord worden, stuur dan een e-mail naar hovo@vu.nl. Gezien de drukte kan het wat langer duren voordat u antwoord ontvangt, maar wij streven ernaar om u zo snel mogelijk nader te informeren.