Leergang Westerse muziekgeschiedenis

De geschiedenis van de Westerse muziek beslaat ongeveer 2000 jaar. Voor vele muziekliefhebbers is ze een onoverzichtelijk doolhof van stijlen, namen en composities. Deze nieuwe leergang biedt overzicht en inzicht: wanneer de muziekgeschiedenis chronologisch wordt doorlopen, blijkt echter al snel hoe de muziek zich sinds de vroege Middeleeuwen op een logische manier heeft ontwikkeld, om via Renaissance, Barok, Classicisme en Romantiek uiteindelijk aan te komen in onze eigen tijd. Voortbouwend op datgene wat er al is, juist radicaal brekend met geëffende paden, soms toch weer teruggrijpend op vervlogen stijlen en technieken – de muziekgeschiedenis vertelt een uniek, samenhangend verhaal.

In deze zevendelige leergang van elk acht colleges staat de ontwikkeling van de Westerse muziekgeschiedenis centraal. Uitgangspunt is de evolutie door de eeuwen heen van zowel de geestelijke als de seculiere genres. De grote componisten en hun meesterwerken, uit wat later de ‘canon van de klassieke muziek’ is gaan heten, zijn hierbij de klinkende illustraties. Daarnaast bieden de maatschappelijke, religieuze en filosofische context een vollediger beeld van de plaats die muziek in de verschillende tijden heeft ingenomen en hoe zij gewaardeerd werd. Ook andere buitenmuzikale invloeden van onder meer de Klassieke Oudheid, de literatuur en niet-Westerse culturen zijn vaak doorslaggevend geweest in het denken over en het componeren van muziek. Uiteraard is in de leergang ook aandacht voor de structuur en opbouw van de muziek. Ook die veranderden geleidelijk met de tijd en zijn daarom onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de ‘klassieke muziek’.

opbouw en planning


dee l   I   Oudheid en Middeleeuwen (tot ca. 1400): Gregoriaans, vroege polyfonie, troubadours en minnezangers (Von Bingen, Marchaut, Landini)

deel   II   Renaissance (1400-1600): Franco-Vlaamse polyfonie, Reformatie en Contra-reformatie, madrigalen, lied- en dansvormen (Desprez, Obrecht, Ockeghem, Lasso, Palestrina)
najaar 2018deel III   Barok en Classicisme I (1600-1800): opera, cantate, orarorium, sonate, concerto grosso (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell)
voorjaar 2019 
deel IV   Barok en Classicisme II (1600-1800): opera, cantate, orarorium (vervolg), klassieke symfonie, soloconcert, strijkkwartet (Bach, Händel, Vivaldi, Telemann/Gluck, Haydn, Mozart)
najaar 2019deel   V   Romantiek I (1800-1910): symfonie, kamermuziek, piano, opera, lied (Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Rossini, Berlioz)
voorjaar 2020deel VI   Romantiek II (1800-1910): symfonie, opera (vervolg), symfonisch gedicht, orkestlied, nationalistische muziek (Liszt, Wagner, Verdi, Dvořák, Tsjaikovski, Brahms, Bruckner, Mahler, R. Strauss)
najaar 2020deel VII  20e en 21e eeuw: atonaliteit, serialisme, Neoclassicisme, minimal music, elektronische muziek (Schönberg, Stravinsky, Bartók, Sjostakovitsj, Reich, Stockhausen, Boulez)

inschrijving
Alle cursussen vinden plaats op donderdagmiddag. Alle cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen, dus deelname staat open voor alle belangstellenden.
Als u hebt deelgenomen aan de voorafgaande cursus uit de leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor de daarop volgende cursus, mits uw aanmeldingsformulier binnen twee weken na het verschijnen van de studiegids bij HOVO is.

docent
Drs. Frans Jansen (musicoloog) Zie ook www.achterdenoten.nl