Filosofie van de Verlichting - Deze leergang wordt momenteel niet aangeboden

Deze leergang wordt momenteel niet aangeboden.

De spanning tussen geloof en rede betreft een kernthema van de westerse wijsbegeerte. Het conflict kwam tot een ongekende uitbarsting in het tijdperk van de Verlichting – ruwweg de zeventiende en de achttiende eeuw. Verlichtingsdenkers namen niet langer genoegen met de aloude filosofische en religieuze denkbeelden, maar daagden deze zienswijzen voor het gerechtshof van de rede. Zij uitten scherpe kritiek op de invloed van traditionele wijsgerige, kerkelijke en politieke autoriteiten op maatschappij en wetenschap, en benadrukten het belang van tolerantie, autonomie, vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en scheiding van kerk en staat. De Verlichting wordt sindsdien beschouwd als de kraamkamer van moderne westerse waarden en de indertijd ontwikkelde ideeën zijn onverminderd relevant en actueel.

In deze nieuwe, driedelige leergang over de filosofie van de Verlichting schenken we aandacht aan de originele opvattingen die in deze periode door tal van vermaarde en minder bekende denkers zijn bepleit. Daarbij zullen de respectievelijke delen van de magistrale en alom geprezen trilogie over de Verlichting van de gerenommeerde historicus Jonathan Israel als leidraad fungeren.

Bijzondere voorkennis van filosofie is niet vereist, de leergang staat open voor alle belangstellenden. De cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

docent:
Drs. Arend Klaas Jagersma

Deel I  - Filosofie van de Verlichting I  - Radicale Verlichting
Deel II - Filosofie van de Verlichting II - Verlichting onder vuur
Deel III - Filosofie van de Verlichting III - Democratische Verlichting