Leergang Canon van de wijsbegeerte

Leergang Canon van de moderne westerse wijsbegeerte (vijf delen)

In 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de vaderlandse geschiedenis vanuit 50 verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) worden belicht. Op soortgelijke wijze wordt in deze nieuwe, vijfdelige leergang een Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd, waarbij in totaal 50 sleutelteksten van kopstukken uit de geschiedenis van het moderne denken (vanaf de Renaissance tot nu) zullen worden besproken. Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als een verzameling vensters van waaruit de aard van de moderne filosofie optimaal inzichtelijk kan worden gemaakt. Elke gekozen tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of een inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. Gezamenlijk hebben de verkozen filosofische klassiekers in sterke mate bijgedragen aan de vorming van de moderniteit. 

voorjaar 2019
Deel  I: Filosofische klassiekers uit de Renaissance
najaar 2019
Deel II: Filosofische klassiekers uit de Verlichting
voorjaar 2020
Deel III: Filosofische klassiekers uit de 19e eeuw 
najaar 2020
Deel IV: Filosofische klassiekers uit de 20e eeuw (1)
voorjaar 2021
Deel  V: Filosofische klassiekers uit de 20e eeuw (2)

Docent: Arend Klaas Jagersma