Leergang Architectuurgeschiedenis

Van Byzantijnse kerken en gotische kathedralen tot tuinwijken en postmoderne architectuur: de westerse architectuurgeschiedenis kenmerkt zich door een duizelingwekkende opeenvolging van bouwstijlen en stedenbouwkundige variatie.

Tijdens de leergang Architectuurgeschiedenis krijgt u in vijf opeenvolgende cursussen van elk tien hoorcolleges een uitgebreide inleiding in de westerse architectuurgeschiedenis. Daarbij is zowel aandacht voor verschillende bouwstijlen als voor stedenbouw. De achterliggende politieke en cultuurhistorische achtergronden van de bouw van kerken, kloosters, paleizen, steden en de architectuur voor burgers geven daarbij extra inzicht in de rijkdom van de westerse architectuurgeschiedenis.

Door naast de colleges ook teksten te lezen (zelfstudie) wordt meer inzicht verkregen in de behandelde architectuurhistorische onderwerpen. Daarbij reikt het spectrum van de vroegchristelijke tijd tot en met de huidige tijd.

Opzet van de leergang

  1. Van vroegchristelijk tot en met de gotiek (start: 2020 najaar)
  2. Van Renaissance tot Nieuwe Tijd
  3. De negentiende en twintigste eeuw tot ca. 1980
  4. De geschiedenis van de Europese stad
  5. Architectuur en stedenbouw in de laatste decennia (2019 najaar)


Alle cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Planning en inschrijving

De delen worden opeenvolgend op dezelfde dag en tijd geprogrammeerd: als deel I op woensdagmiddag start, vinden de delen II t/m V in de daaropvolgende semesters ook op woensdagmiddag plaats.

Als u hebt deelgenomen aan een cursus uit de leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor de daarop volgende cursus, mits uw inschrijfformulier binnen twee weken na het verschijnen van de studiegids bij HOVO is ontvangen. De leergang wordt regelmatig herhaald.


2018 najaar
deel III - De 19e en 20e eeuw tot ca. 1980
2019 voorjaar
deel IV  - Geschiedenis van de Europese stad
2019 najaar
deel V  -  Architectuur en stedenbouw laatste decennia
2020 voorjaar
deel  I  -  Van vroegchristelijk tot en met de gotiek
2020 najaar
deel II  - Van Renaissance tot Nieuwe Tijd
2021 voorjaar
deel III - De 19e en 20e eeuw tot ca. 1980
2021 najaardeel IV  - Geschiedenis van de Europese stad
2022 voorjaardeel V  -  Architectuur en stedenbouw laatste decennia
2022 najaardeel  I  -  Van vroegchristelijk tot en met de gotiek

Docent

Uw docent is Drs. Betty Abas.