Studiedag Kijk in het brein

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk, maximum is bereikt


Studiedag-Kijk-inhet-brein

Beschrijving

De hersenen: opgebouwd uit miljarden zenuwcellen die op wonderbaarlijke wijze met elkaar en met het lichaam communiceren. Deze communicatie leidt tot onbewuste acties (zoals ademhalen en bloeddruk) maar ook bewuste acties: zoals bewegingen en cognitie (o.a. geheugen en aandacht). Op deze dag zullen wij een kijk nemen in dit complexe orgaan: door de microscoop, tijdens een snijpracticum (kalfshersenen) en op MRI.
Het ochtendprogramma staat in het teken van de anatomie van de hersenen. Welke hersengebieden kunnen we onderscheiden, welke functies kunnen we daaraan toekennen en hoe is alles met elkaar verbonden? Dit zal aan de hand van theorie en een snijpracticum (kalfshersenen) in kleinere groepen worden gedemonstreerd.
In het middagprogramma zoomen we in op het allerkleinste niveau en kijken we naar hersenweefsel onder de microscoop. Hoe ziet gezond hersenweefsel eruit? En wat als het brein ziek is?
We sluiten de dag af met het kijken naar MRI afbeeldingen van hersenen, gezonde en zieke hersenen. Van sommige hersenaandoeningen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, is bekend wat de gevolgen zijn (geheugenverlies). Voor andere hersenaandoeningen is dit minder duidelijk. Is er een link te leggen tussen waar in de hersenen de ziekte zich manifesteert en de klachten die de patiënt ervaart? In de middag komt het geleerde van de hele dag samen.

Dr. Hanneke Hulst en dr. Laura Jonkman zijn beiden hersenonderzoekers, verbonden aan het AMC locatie VU-MC, bij de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van Amsterdam UMC (VUmc) zullen deze dag verzorgen in opdracht van stichting Brein in Beeld (BiB), een stichting die hersenwetenschap naar de maatschappij vertaalt.

Bronvermelding afbeelding:
Manu5 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]


Data en tijden

Dag en tijd: zaterdag 11 januari 2020, 10.30-16.00 uurDocent

Hanneke_HulstDr. Hanneke Hulst en dr. Laura Jonkman zijn beiden hersenonderzoekers, verbonden aan het AMC locatie VU-MC, bij de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van Amsterdam UMC (VUmc). Zij zullen deze dag verzorgen in opdracht van stichting Brein in Beeld (BiB), een stichting die hersenwetenschap naar de maatschappij vertaalt.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 95 (incl. koffie/thee en lunch)

 Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
 Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
 Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

Deze dag heeft inmiddels plaatsgevonden.