HOVO Docenten

Frank_van_den_BergIr. Frank W. van den Berg mba is universitair docent Economie aan de VU. Hij studeerde na TU Delft economie aan Columbia University, is ex-bankier (inclusief 8 jaar op Wall Street in de ‘goede oude tijd’) en doceert Financiële Markten, Entrepreneurial Finance, Financieel Risico Management. 

Cursus(sen)

  • Pensioenen... toekomstbestendig? (zomer 2016)
  • De financiële crisis in historisch perspectief (najaar 2015)