HOVO Docenten

Marita_MathijsenProf. dr. Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam, is bekend als specialist op het gebied van de negentiende-eeuwse letterkunde. Ook is zij bekend geworden om haar kritische columns in NRC Handelsblad. In 1991 ontving zij de Multatuliprijs voor De geest van de dichter en in 1998 de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs voor haar populariseringen van de historische Nederlandse literatuur. In januari 2018 verschijnt haar biografie van Jacob van Lennep.

 

 

 

Cursussen

  • Het Amsterdam van Jacob van Lennep (najaar 2017)
  • De canon van Nederlandse schrijvers uit de negentiende eeuw (najaar 2016)
  • Literatuur en maatschappij van de nederlandse negentiende eeuw (najaar 2015)
  • Het ontstaan van het historisch besef  (voorjaar 2014)