HOVO Docenten

Johan-Peetersdrs. Johan Peeters heeft vaker cursussen gegeven bij HOVO. Hij heeft sociologie, filosofie en theologie gestudeerd aan de Universiteit van Brabant te Tilburg. Hij is oud-docent aan de Haagse Hogeschool en is auteur van het boek Globalisering en identiteit (Ruward 2007).
 
Uit de evaluaties:
"Na de interessante colleges waarin de geschiedenis en verbanden uiteen werden gezet, was de monoloog van Joop Keesmaat het hoogtepunt." (Het epos van Gilgamesj)

Cursussen

  • Ovidius'Metamorfosen (voorjaar 2016)
  • Het epos van Gilgamesj, met toneelopvoering door Joop Keesmaat  (voorjaar 2015)