HOVO Docenten

Jan-StroopDr. Jan Stroop studeerde Nederlands aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Van 1977 tot aan zijn pensionering was hij als hoofddocent werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam

Cursus

  • Wat er zo mooi is aan dialecten (najaar 2018)
  • Van 'olla vogala' tot Poldernederlands (najaar 2019)