HOVO Docenten

Jan-StroopDr. Jan Stroop studeerde Nederlands aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Van 1977 tot aan zijn pensionering was hij als hoofddocent werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam

Cursus