HOVO Docenten

Betty_AbasDrs. Betty Abas studeerde kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1997 geeft zij cursussen voor HOVO Amsterdam, waaronder de succesvolle leergang Architectuurgeschiedenis (vijf cursussen die de periode 500 tot heden beslaan). Ze organiseert en begeleidt tevens architectuurhistorische reizen naar Europese steden.

Uit de evaluaties:
"Ik vind het enthousiasme en de inzet van Betty Abbas fantastisch en zal zeker een volgende cursus bij haar volgen."
Omdat de cursus veel informatie bevatte over moderne architectuur Nederland en in Amsterdam, heeft het veel tips opgeleverd voor zelf te ondernemen architectuurwandelingen. Erg leuk! (Architectuurgeschiedenis V)

 Cursussen 

  • De renaissance-architectuur in de Noordelijke Nederlanden 16e - vroeg 18e eeuw  (2019 voorjaar)
  • Acht markante architecten (najaar 2018)

Leergang Architectuurgeschiedenis

  • Architectuurgeschiedenis   I - Van vroegchristelijk tot en met de gotiek
  • Architectuurgeschiedenis  II - Van Renaissance tot Nieuwe Tijd (circa 1420-100)
  • Architectuurgeschiedenis III - De negentiende en twintigste eeuw
  • Architectuurgeschiedenis IV - De geschiedenis van de Europese stad  (2019 voorjaar)
  • Architectuurgeschiedenis V - Architectuur en stedenbouw in de laatste decennia (2019 najaar)

 Leergang Geschiedenis van het Moderne Design

  Leergang Markante levens

  • gastcollege in Markante levens deel IV - Moderne levens (1900-2000)
  • gastcollege in Markante levens deel III Opkomst van de burgerij