HOVO Docenten

Ype_de_BoerYpe de Boer MA studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveert aan de VU, waar hij tevens twee jaar docent is geweest, op het werk van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben.
Zijn promotieonderzoek betreft het mensbegrip van Agamben: het denken, ervaren en handelen van de mens is volgens Agamben niet zomaar vrij en autonoom, maar wordt op een schadelijke manier bepaald door begrippen uit de Westerse geschiedenis. Filosofie heeft de opgave ons hiervan te bevrijden. In 2015  is de vertaling door Ype de Boer van Profanaties, een werk van (de hedendaagse Italiaanse filosoof) Agamben uitgekomen. In Trouw van 13 mei 2015 is kreeg hij een recensie met vier sterren. Profanaties is een korte bundel van tien essays van Giorgio Agamben, de meest invloedrijke Italiaanse denker op het moment.

Klik op de link naar het nieuwsbericht van Boom over Profanaties 
Bekijk de Lezing van Ype de Boer over Agamben.

Ook vertaalde Ype de Boer enkele filosofische werken, schreef een leeswijzer bij Spenglers De ondergang van het Avondland, en debuteerde in 2017 met Murakami en het gepleten leven. Hij streeft ernaar de cursisten mee te nemen in zijn fascinatie voor de relaties tussen theorie & praktijk, filosofie & literatuur en waarheid & geschiedenis. 
Als redacteur van Parresia zet hij zich in voor de verspreiding van kritische filosofie en literatuur.

Op 18 september 2017 verscheen zijn boek 'Murakami en het gespleten leven'.
Een korte beschrijving van het boek is hier te vinden: http://nl.aup.nl/books/9789462981720-murakami-en-het-gespleten-leven.html 
Ook schreef hij voor Uitgeverij Boom de annotaties bij de recente vertaling van Spengler 'De ondegang van het avondland'.

Uit de evaluaties:
"Docent makkelijk aanspreekbaar. Docent stond ruim boven de materie en kon gemakkelijk aangeven wat de reikwijdte van een gestelde vraag was en of hij deze in de gegeven tijd en gezien het cursusdoel kon beantwoorden."(Meesters van het wantrouwen)

Cursussen

  • Filosofie en literatuur: Murakami en het gespleten leven (zomer 2018)
  • De schaduwzijde van De Verlichting (zomer 2017)
  • Levende filosofie: Giorgio Agamben (najaar 2016)
  • Haruki Murakami en het leven als mystieke alledaagse praktijk (zomer 2016)
  • Sloterdijk en het hypertechnologische Westen (najaar 2015)
  • Meesters van het wantrouwen (zomer 2015)