HOVO Docenten

Drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer werken al meer dan vijftien jaar als filosoof vanuit hun eigen praktijk 'Maieutiek'.
Ze zijn beiden afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen op een onderzoek naar de filosofie van Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis is daarnaast afgestudeerd als orthopedagoog. De werkwijze van Maieutiek baseert zich op het gedachtegoed van Socrates dat ieder mens zijn eigen wijsheid heeft, maar dat vragen stellen en informatie bieden nodig zijn om die wijsheid wakker te maken en te voeden.
Ze geven al geruime tijd cursussen voor HOVO. Petra_Bolhuis_en_Theo_Meereboer

www.maieutiek.nl

Uit de evaluaties van eerdere cursussen van deze docenten:
"De colleges van Petra Bolhuis en Theo Meereboer zijn altijd een feest om te volgen. Van zeer hoog niveau, interdisciplinair, verrassend, flexibel en nooit plichtmatig of routinematig, maar zeer enhousiast en enthousiasmerend gebracht."
"Uitstekende docenten!Ze kiezen interessante onderwerpen en weten er inspirerend over te vertellen.Ik ben van plan het volgend seizoen weer een collegereeks bij hen te gaan volgen." (Nihilisme en cynismé)
"De structuur van de cursus was duidelijk van opzet en is voor mij heel belangrijk en verhelderend geweest."(Martha Nussbaum: de breekbaarheid van het goede)
"De docenten vulden elkaar uitstekend aan. Er was voor mij een duidelijke verdiepingsslag. Door de techniek te bezien vanuit de historische en filosofische ontwikkeling ondersteund door mooie aanstekelijke voorbeelden en door de systematische opbouw van de colleges heeft er een perspectiefwisseling bij me plaatsgevonden van een zekere weerstand naar een gezond scepticisme."(Icarus)

Recente cursussen en actuele cursussen

 • Markus Gabriel: Waarom we vrij zijn als we denken (voorjaar 2018)
 • Hannah Arendt: Totalitarisme (voorjaar 2018)
 • Kosmopolitisme – Leven in tijden van verandering (najaar 2017)
 • Discipline, toezicht en straf van Foucault (najaar 2017)
 • Nietzsche en het dilemma van goed en kwaad (zomer 2017)
 • Sprekend een dier (zomer 2017)
 • Thymos; van de razende Achilles tot de strijd om erkenning (voorjaar 2017)
 • Tocqueville: Over de democratie in Amerika II (voorjaar 2017)
 • Tocqueville: Over de democratie in Amerika I (najaar 2016)
 • Ik voel dus ik ben (najaar 2016)
 • Dromen  (zomer 2016)
 • Ben ik mijn lijf? (zomer 2016)
 • Ortega Y Gasset: opstand van de massamens - een perspectief op de modern mens (voorjaar 2016)
 • Niet alle filosofie beging bij Plato - een andere geschiedenis van de filosofie ( voorjaar 2016)
 • Susan Neiman: waarom zou je volwassen worden? (najaar 2015)
 • Hannah Arendt - de menselijke conditie (najaar 2015)
 • Icarus (zomer 2015)
 • Ik denk, denk ik (zomer 2015)
 • Nihilisme en cynisme (voorjaar 2015)
 • Martha Nussbaum: De breekbaarheid van het goede (voorjaar 2015)
 • Het kwaad (najaar 2014)
 • Tocqueville, Democratie onder druk (najaar 2014)
 • Stil de tijd (zomer 2014)
 • Vrijheid (zomer 2014)
 • Levenskunst in Oost en West (voorjaar 2014)
 • Hannah Arendt: Denken (voorjaar 2014)
 • Mensbeelden in de hedendaagse filosofie I en II (voorjaar 2013, najaar 2013)
 • Breekbare vrijheid - De vrijheidspraktijken van Michel Foucault (najaar 2013)

Leergang Markante levens

 •      gastcollege in Markante levens IV - Moderne levens (1900-2000) (voorjaar 2015)