HOVO Docenten

Sjef-KemperDrs. Sjef Kemper was tot zijn pensionering verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent Grieks en Latijn en hij heeft onder andere jarenlang de universiteitsbrede mythologie-minor Een doos van Pandora verzorgd.


Cursussen

  •  Echo’s van Narcissus. Een geschiedenis van Narcissus en Narcisme van de Oudheid tot heden (2020 voorjaar)