HOVO Docenten

Roymans_NicoProf. dr. Nico Roymans is hoogleraar Noordwest-Europese Archeologie aan de Vrije Universiteit en verricht al vele jaren onderzoek naar Keltisch-Germaanse samenlevingen en hun integratie in het Romeinse rijk. Voorts geldt hij als specialist op het gebied van conflictarcheologie.

Cursussen

  • Caesars verovering van Noord-Gallië - een studie naar massageweld, genocide en etnische stereotypering (najaar 2018)