HOVO Docenten

Fik MeijerProf.dr. Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft verscheidene boeken geschreven over de klassieke oudheid en heeft inmiddels vele HOVO-collegereeksen gegeven bij diverse HOVO-instellingen.
 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Indien Fik Meijer opnieuw een cursus voor HOVO geeft, geef ik mij meteen op als cursist, hij is enorm bevlogen en het is een feest om naar hem te luisteren"
"Ik heb genoten van de wijze waarop dhr Meijer zijn enorme kennis zo helder, gestructureerd heeft doorgegeven. alles gelardeerd met relativerende humor. hulde." ( Twee steden)  
"Ik ben geen classicus, maar Fik Meijer sleept mij op een zeer boeiende manier door de klassieke oudheid." (Athene en Sparta in de vijfde eeuw voor Chr.: een permanente rivaliteit)

 Cursussen

  • Reizen en rondtrekken in het Romeinse Rijk (najaar 2017 - Start 16 januari 2018)
  • Het Romeinse rijk: een imperium met (on)begrensde mogelijkheden (najaar2016, uitvoering in januari 2017)
  • Lessen uit Rome (zomer 2016)
  • Jezus en de vijfde evangelist (najaar 2015)
  • Athene en Sparta in de vijfde eeuw v.Chr.: een permanente rivaliteit (voorjaar 2015)
  • Rome en de buitenwereld (najaar 2014)
  • Twee steden. Rome en Constantinopel (330-608) (voorjaar 2014)