HOVO Mens en maatschappij

Kies bij HOVO uit het cursusaanbod over de mens en zijn wereld: psychologie, sociale wetenschappen, recht en maatschappij leren ons meer over de mens en hoe hij zich tot zijn omgeving verhoudt.

 

Charmant-Arendt-Kant
Hannah Arendt en Immanuel Kant: overeenkomsten en verschillen
De  uiterste aanmelddatum voor deze cursus is na woensdag 19 februari verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.
Hoe Hannah Arendt een politieke filosofie ontwaart in het denken van Immanuel Kant die vooral tot een beter begrip leidt van de politieke filosofie van Arendt zelf.
Demant-BestaatEuropa-II
Bestaat Europa? II: Het westen, de ander, van crisis tot hoop? - Deze cursus is vol; inschrijven is helaas niet meer mogelijk!
Wie of wat is Europa? Hoe verhouden ‘Westerse waarden’ zich tot onrecht in Europa’s verleden, en wat houdt deze spanning in voor de diverse maatschappij van nu?
Aarts-MiddenOosten
Het Midden-Oosten onder de loep  - Deze cursus is vol; inschrijven is helaas niet meer mogelijk!
Uit het Midden-Oosten komt zelden goed nieuws, al leek dat even zo te zijn tijdens de Arabische Lente. Hoe staat de regio er inmiddels voor? 
Knaack-China
China: kans of bedreiging
De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.
In deze cursus wordt een schets gegeven van de onstuitbare opkomst van China en de economische en geopolitieke consequenties daarvan voor de rest van de wereld.
Wismeijer-Psych-I

Inleiding in de psychologie - deel I  - Deze cursus is vol; inschrijven is helaas niet meer mogelijk!
Deel 1 van deze populair leergang biedt een kennismaking met de meest elementaire psychologische theorieën en inzichten. Het zal gedurende de cursus geleidelijk helder worden dat van het waarnemen van een objectieve werkelijkheid, hoe basaal ook, geen sprake kan zijn.

Hulst-DenkenOverHersenenDenken over hersenenDeze cursus is vol; inschrijven is helaas niet meer mogelijk!
Wat is de invloed van neurowetenschap in onze maatschappij? 
De neurowetenschap (hersenonderzoek) is een fascinerend terrein van onderzoek met implicaties die relevant zijn voor vrijwel elk aspect van ons functioneren als mens. Maar wat vinden wij daar eigenlijk van?