HOVO 2020 najaar - Cursusaanbod op startdatum

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht per maand van het HOVO aanbod.

September

Oderwald_Plagen_Joel-overbeck
Literatuur en geneeskunde: Moderne plagen 
Prof. dr. Arko Oderwald 
Wat kun je uit romans en verhalen leren over moderne plagen en de manier waarop onze cultuur en onze geneeskunde daarmee omgaat? 
Vrijdag 18 september t/m 27 november 2020 

Hoffman_Othello_and_Desdemona_by_WBlake
Shakespeare's Othello
Drs. Ron Hoffman
Het heimelijk gesloten huwelijk tussen de grote (zwarte) generaal Othello met Desdemona, de jonge (blanke) dochter van een vooraanstaand Venetiaanse senator, vormt de basis van Othello, het beroemde toneelstuk van Shakespeare.
Maandag 21 september t/m 30 november 2020

Wismeijer_PersPsychologieI_Andrew-seaman
Psychologie II – Persoonlijkheidsleer (1)
Andreas Wismeijer
De belangrijkste theorieën en inzichten uit de persoonlijkheidspsychologie, aan de hand van basisbegrippen rondom persoonlijkheid en een verkenning van het begrip persoonlijkheid vanuit een humanistisch, een evolutionair-psychologisch en een longitudinaal perspectief.
Dinsdag 22 september t/m 1 december 2020

Bosscher_WOII

Nederland in de Tweede Wereldoorlog  -Deze cursus is helaas geannuleerd. 
Prof. dr. Doeko Bosscher
De geschiedschrijving sinds de Tweede Wereldoorlog Oude en kent vele visies, met elk zijn historische, persoonlijke en emotionele achtergronden. Ontwar de nuances om ui te komen bij de huidige consensus, voor zover daarvan sprake kan zijn.

Demant_LG_I_Int_Betrekkingen_Hannibal
Geschiedenis der Internationale Betrekkingen I – Van Eurazië tot Ancien Régime
Prof. dr. Peter Demant
Deel I van een leergang die u in grote stappen leidt door de geschiedenis van de wereldpolitiek, hoe samenlevingen en staten zich tot elkaar verhielden, over dilemma’s rond oorlog en vrede en grote historische omslagen.
Woensdag 23 september t/m 2 december 2020

Dobrowolski_New_York_3
New York – de geschiedenis, architectuur en kunst van een wereldstad
Drs. Krzysztof Dobrowolsky-Onclin
Leer New York kennen van Nieuw-Amsterdam tot heden: hoe heeft deze jonge stad zich ontwikkeld tot toonaangevend centrum van de artistieke wereld?
Donderdag 24 september t/m 5 november 2020  

Hoffman_Samuel_Beckett
Samuel Beckett – de laatste grote Modernist
Drs. Ron Hoffman
Wat gebeurt er als er niks gebeurt (of niks lijkt te gebeuren)? Samuel Beckett is de laatste grote Modernist. Lees in de context van deze cursus meer van zijn werk, van de beroemde en beruchte Trilogy tot Waiting for Godot.
Donderdag 24 september t/m 3 december 2020

Melenhorst_Oosterse_Filosofie_Oxherding6_217B
Oosterse filosofie – Van Veda's tot zen
Drs. Victor Melenhorst
De filosofische tradities van India, China en Japan gaan terug tot de Indiase Veda’s. Via hindoeïsme en boeddhisme, krijgt u inzicht in het Chinese denken van Confucius en het taoïsme. We eindigen bij de Japanse zen-traditie.
Donderdag 24 september t/m 3 december 2020
 

Waardt_NedGesch_1750-nu_Thorbecke
Nederlandse geschiedenis in Europese context III  – 1800-heden
Hans de Waardt e.a.
Hoe diepgaand is de Nederlandse samenleving in de loop van de afgelopen twee eeuwen veranderd en in welke opzichten sloten ontwikkelingen elders hierbij aan (of juist niet)? Van Napoleon tot dekolonisatie.
Zaterdag 26 september t/m 12 december 2020

Hoekstra_1SMAHOVOvj14_6CC1
Kunst in context II – Collectie Stedelijk museum
drs. Frans Henk Hoekstra  
Een frisse kijk op kunstgeschiedenis, bezien vanuit één museum: het Stedelijk Museum. Wat zie ik als toeschouwer, hoe is het kunstwerk gemaakt, welke ideeën heeft de kunstenaar?
Maandag 28 september t/m 7 december 2020

Ziegelaar_Tijd_en_ruimte
Filosofie van ruimte en tijd (avondcursus)
Drs. Arnold Ziegelaar
Wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Filosofische opvattingen over ruimte en tijd vanaf de Oudheid tot nu belichten een van de belangrijkste en meest besproken vraagstukken uit de filosofie.
Maandag 28 september t/m 7 december 2020

Bolhuis_Arendt_denken_Dagmarillustrations
Hannah Arendt I - Denken en willen
Drs. Petra Bolhuis
‘Er zijn geen gevaarlijke gedachten; het denken zelf is gevaarlijk(…)’. Maar wat is denken? En wat is willen? Hannah Arendt biedt inzicht.
Maandag 28 september t/m 7 december 2020

Bolhuis_Rand_Dagmarillustrations
De utopie van de vrije markt
Drs. Petra Bolhuis
In Amerika is het boek Atlas shrugged (Ayn Rand) het best verkochte boek na de bijbel. Verplichte kost voor iedereen die zicht wil krijgen op het mens- en wereld beeld achter het neoliberalisme.
Maandag 28 september t/m 7 december 2020

Hoekstra_KG_IV_Auguste_Rodin_-_Grubleren
Kunstgeschiedenis IV – Barok en Rococo
drs. Frans Henk Hoekstra
Van Barok (Caravaggio en Bernini, de Nederlandse Gouden Eeuw, Versailles en andere hoogtepunten uit de Europese kunst tot ca. 1800) tot Rococo.
Maandag 28 september t/m 7 december 2020

Zwitser_Vormleer_II
Vormleer en analyse II – de sonatevorm
Dr. Marcel Zwitser 
Inleiding tot de klassieke sonatevorm en praktische handreiking om zelf klassieke sonatevormen te kunnen analyseren. 
Dinsdag 29 september t/m 8 december 2020

Hagdorn_Goethe_89AC
Goethe: Sturm und Drang – Klassik – Faust
Drs. Michiel Hagdorn
Goethe: de grootste naam uit de Duitse literatuur, auteur van zowel de jeugdroman Die Leiden des jungen Werther, als filosofische geschriften, talrijke korte gedichten en de groots opgezette tragedie Faust. Maak kennis met Goethe in de context van zijn tijd.
Dinsdag 29 september t/m 8 december 2020
 

Zwitser_Pärt_Woesinger
Arvo Pärt, Minimal Music en Nieuwe Spiritualiteit
Dr. Marcel Zwitser 
Verkenning van diverse van Pärts grootste werken vanuit de invalshoek van de Minimal Music en de Oosters-orthodoxe spiritualiteit. 
Dinsdag 29 september t/m 8 december 2020

Rodenburg_joshua-earle
Tussen essentie en existentie 
Drs. Katja Rodenburg
Zelf nadenken over wie je bent in existentiële filosofie, literatuur en kunst.
Woensdag 30 september t/m 25 november 2020  

Leeuwen_Kwantummechanica_MWI_Schrodingers_cat
Kwantummechanica voor niet-fysici
Ir. Paul J. van Leeuwen MSc
‘Iedereen die zegt dat hij kwantumfysica begrijpt, begrijpt er niets van’ schreef natuurkundige Richard Feynman. En tóch gaan we de uitdaging aan in deze cursus voor niet-fysici. 
Woensdag 30 september t/m 11 november 2020


Oktober

Mulders_Atoom_tot_kosmos_Higgs_CMS_Higgs-event
Van atoom tot kosmos
Prof. dr. Piet Mulders
Van atoom tot kosmos Materie, energie, ruimte, tijd en kracht: elementaire concepten uit de natuurkunde, die passen in de raamwerken van de klassieke mechanica, de kwantummechanica, de relativiteitstheorie of een combinatie van de laatste twee.
Donderdag 1 oktober t/m 19 november 2020

Hoekstra_KG_I_Grieks_beeld
Kunstgeschiedenis I – Klassieke Oudheid
drs. Frans Henk Hoekstra
Niet alleen het oude Griekenland, maar ook de daaraan voorafgaande culturen vormen de basis voor onze westerse kunstgeschiedenis: Babylonische leeuwen, Egyptische maskers en Griekse helden…
Donderdag 1 oktober t/m 10 december 2020

Hoekstra_KG_VII_Calder_Flamingo_1973
Kunstgeschiedenis VII – Beeldende kunst en bouwkunst (1940 tot ca. 1980)
drs. Frans Henk Hoekstra 
Krijg inzicht in de dynamische bewegingen van stijlperioden en stromingen in West-Europa en de Verenigde Staten in de periode 1940-1980 in de beeldende kunst en architectuur, van surrealisme tot modernisme.
Donderdag 1 oktober t/m 10 december 2020


Jansen_Muziekgesch_01
Westerse Muziekgeschiedenis VII – 20ste en 21ste eeuw
Drs. Frans Jansen
In het laatste deel Westerse muziekgeschiedenis zien we hoe aan het begin van de vorige eeuw de muzikale wereld totaal veranderde en nieuwe klankidealen de boventoon gingen voeren, tot aan onze tijd aan toe.
Donderdag 1 oktober t/m 26 november 2020

Lier_Kerkkunst_Van_Eyck_004
Christendom in beeld – kerkelijke kunst door de eeuwen heen
Saskia van Lier
Christendom in beeld – kerkelijke kunst door de eeuwen heen Saskia van Lier Aan christelijke kunst is de complete kerkgeschiedenis af te lezen. Van Mozes in de catacomben, via de romaanse tronende Christus, naar de reformatorische beeldenstorm waarin heiligenbeelden het moeilijker hebben dan Christusbeelden.
Dinsdag 6 oktober t/m 8 december 2020

Goddijn_Symbolen
Kunst lezen en begrijpen – Symbolen en motieven in de beeldende kunst
Drs. Saskia Goddijn
Wat is de achterliggende betekenis van veel voorkomende motieven, voorwerpen en figuren in kunst uit het verleden? Ontraadsel de raadsels en zie méér.
Zaterdag 10 oktober t/m 12 december 2020

Roelofs_Architectuur_Spanje
Architectuur van Spanje, de unieke architectuur van een eigenzinnig land
drs. Susan Roelofs
Bekijk de fenomenale Spaanse architectuur Spanje, voortgekomen uit een unieke en interessante kruisbestuiving van culturen. Van mudéjar tot Gaudi en Guggenheim
Dinsdag 27 oktober t/m 1 december 2020


November

Dolen_Byzantium_Michael_Day
Byzantium
Drs. Hein van Dolen
Van de stichting van Constantinopel (330) tot de ondergang van het Byzantijnse rijk (1453) – leer over haar onbekende geschiedenis, de schandalen rond vorsten, de religieuze tradities, kunst en literatuur.
Woensdag 11 november t/m 9 december 2020

Janssen_Vassily_Kandinsky_1898_-_Odessa_Port
Odessa, parel van de Zwarte Zee
Drs. Judith Janssen
De ‘parel van de zwarte zee’ is de koosnaam voor de zuidelijke, kleurrijke en kosmopolitische stad Odessa. U krijgt een beeld van de literatuur en de Russische schrijvers uit de negentiende eeuw, maar ook van de stad zelf.
Vrijdag 13 november t/m 4 december 2020

Jagersma_Verlichting_Spinozabeeld
Nederland als bakermat van de Verlichting
Drs. Arend Klaas Jagersma
Drie colleges over drie zeventiende-eeuwse Nederlandse Verlichtingsdenkers: Spinoza, Koerbagh en Bekker - hun invloed op het ontstaan en de ontwikkeling van de Verlichting is niet te overschatten. 
Dinsdag 17 november t/m 15 december 2020

Ezendam_Beethoven
De monumentale symfonieën van de negentiende eeuw - Deze cursus is helaas geannuleerd.
Drs. Jan Ezendam
In zes luistercolleges behandelen we de grote romantische symfonieën. Centraal hierbij staan ontstaansgeschiedenis, artistieke drijfveren van de componist, maar vooral ook de vormgeving van deze gigantische architectonische muzikale bouwwerken.