HOVO Mens en maatschappij

Kies bij HOVO uit het cursusaanbod over de mens en zijn wereld: psychologie, sociale wetenschappen, recht en maatschappij leren ons meer over de mens en hoe hij zich tot zijn omgeving verhoudt.

 

Wismeijer_PersPsychologieI_Andrew-seaman
Psychologie II – Persoonlijkheidsleer (1)
Andreas Wismeijer
De belangrijkste theorieën en inzichten uit de persoonlijkheidspsychologie, aan de hand van basisbegrippen rondom persoonlijkheid en een verkenning van het begrip persoonlijkheid vanuit een humanistisch, een evolutionair-psychologisch en een longitudinaal perspectief.
Dinsdag 22 september t/m 1 december 2020