Filosofie van ruimte en tijd

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; aanmelden is niet meer mogelijk.

Ziegelaar_Tijd_en_ruimte

Cursusbeschrijving

Ruimte en tijd zijn de kosmische dimensies waarin ons leven zich afspeelt. Beide zijn raadselachtig. Want wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Waar komen ze uit voort? Waarin verschillen ze van elkaar? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bestaan ruimte en tijd onafhankelijk van de dingen? Hoe ervaren wij ruimte en tijd? In deze cursus bespreken we denkers uit de traditie die antwoorden hebben gegeven op deze vragen en bespreken we de belangrijke kwesties die daarbij opkomen.

We beginnen met opvattingen uit de klassieke oudheid: Parmenides, Aristoteles, Plotinus en Augustinus. Hier speelt de tegenstelling tussen eeuwigheid en tijd, tussen zijn en worden. Daarna bespreken we de vroegmoderne discussie bij Newton, Spinoza, Leibniz en Kant. Newton dacht dat ruimte en tijd absoluut zijn, onafhankelijk van de dingen die zich erin bevinden. Volgens Leibniz echter zijn ruimte en tijd er pas als er dingen zijn. Volgens Kant zijn ruimte en tijd subjectieve aanschouwingsvormen. Deze posities werken nog steeds door in discussies in de moderne analytische filosofie. In contrast daarmee bespreken we de analyse van de ervaring van tijd en ruimte bij Husserl en Heidegger. Ook enkele oosterse perspectieven van Dogen en Masoa Abe komen aan de orde. Onderzocht wordt of de fysische en de fenomenologische tijd met elkaar geïntegreerd kunnen worden. We sluiten af met een poging ruimte, tijd en bewustzijn in samenhang te doordenken. Een cursus voor iedereen die geïnteresseerd is in de grondslagen van ons kosmische bestaan.

HOVO online
Deze cursus wordt aangeboden als een live online cursus via Zoom for Education. Kijk voor meer informatie hierover bij 'Onderwijsvorm en literatuur'.

Docent

Arnold_ZiegelaarDrs. Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent in het hoger onderwijs. Hij publiceerde o.a. de boeken Aardse mystiek (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn (2016). Hij werkt als buitenpromovendus aan een proefschrift over de grondvraag van de metafysica.

Kijk voor meer informatie over deze docent op onze docentenpagina onder Filosofie en religie.

Onderwijsvorm en literatuur

onderwijsvorm
10 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie

HOVO online
Deze cursus wordt aangeboden als een live online cursus via Zoom for Education. Dit betekent dat u de cursus veilig en gemakkelijk vanuit huis kunt volgen op de vastgestelde data en tijden. Er is (enige) mogelijkheid tot (directe) interactie met uw docent en medecursisten. HOVO Amsterdam heeft een beveiligd, eigen Zoom-account. Uw privacy is dus gewaarborgd en de cursus is alleen toegankelijk voor wie zich heeft ingeschreven. De colleges worden niet opgenomen: u volgt de cursus op vastgestelde data en tijden. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen over Zoom for Education

literatuur
gedrukte syllabus (wordt uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de cursus per post toegestuurd) digitale hand-outs

studiebelasting
circa 2 uur per week

Praktische informatie en aanmelden

dag en tijd
maandag, 18.30-21.00 uur

data
28 september t/m 7 december 2020
geen college op 19 oktober

cursusprijs
€ 305 (inclusief syllabus en toezending hiervan per post)

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; aanmelden is niet meer mogelijk.