Migratie en vluchtelingen: lust of last?

Entzinger_SyrianRefugeeCrisis_GgiaMigratie is een wereldwijd verschijnsel van alle tijden. Toch roept de komst van migranten vaak spanningen op, zoals wij de laatste jaren nadrukkelijk in Nederland en Europa hebben ervaren. In de eerste twee colleges van deze cursus wordt het verschijnsel migratie nader uitgediept: waarom migreren mensen, welke vormen van migratie kennen we, en slagen overheden erin migratie in goede banen te leiden? Ook wordt de relatie tussen migratie en het ontwikkelingsvraagstuk geanalyseerd, alsmede de vraag wat de kosten en de baten van migratie zijn en hoe die in kaart te brengen.

In de laatste twee colleges zoomen we in op asielzoekers en vluchtelingen. Getalsmatig vormen zij maar een minderheid van alle migranten, maar deze minderheid krijgt wel de meeste aandacht. We verdiepen ons in de vraag van het hoe en waarom van al die aandacht en ook in de vraag hoe een humanitaire benadering van het vluchtelingenvraagstuk vorm kan krijgen in tijden van groeiende angst voor immigratie. Ook gaan we in op de Europese dimensie van het vluchtelingenbeleid en op de integratieperspectieven van eenmaal toegelaten vluchtelingen.

 

docentProf. dr. Han Entzinger
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie
studiebelastinggeen extra tijdbesteding vereist, maar enige zelfstudie ter voorbereiding vergroot het rendement van deelname aan de cursus
literatuursuggesties (niet verplicht)
- Entzinger, Han (2018) Migratie. Elementaire deeltjes nr. 63; Amsterdam: Amsterdam University Press. Prijs: € 9,99. (Dit boekje bevat ook uitvoerige verwijzingen naar andere relevante literatuur.)
-Sie Dhian Ho, Monika, René Cuperus & Annelies Pilon (red.) (2017) Over de grens; De vluchtelingencrisis als reality test; Amsterdam: Van Gennep. Prijs: € 24,90.
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2018) Jaarrapport Integratie 2018: Den Haag: CBS. Gratis te downloaden via: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/47/jaarrapport-integratie-2018.
- Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft recentelijk studies gepubliceerd over de leefsituatie van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in Nederland. Gratis te downloaden via: www.scp.nl.
dag en tijddinsdag en donderdag, 13.30-16.00 uur
data2, 4, 9 en 11 juli 2019
cursusprijs€ 116
uiterste aanmelddatum25 juni
     

 

 Direct aanmelden