(Cultuur)geschiedenis - inschrijving gesloten

Verbreed uw blik bij de HOVO-cursussen over geschiedenis en cultuur. Zowel historische perioden en gebeurtenissen als vroegere of hedendaagse andere culturen laten u zien hoe het ooit ging, of elders gaat. HOVO biedt leergangen (cultuur)geschiedenis die meerdere semesters beslaan, maar ook cursussen over specifieke culturen of historische gebeurtenissen.

Singor_Ancient_Sparta_ruins_1_Peulle
De Spartanen: gevreesd en gehaat, bewonderd en geïdealiseerd - GESLOTEN 
Het archaïsche en klassieke Sparta (6de-4de eeuw v.C.): het leven in een unieke maatschappij die door buitenstaanders in de eigen tijd en nog eeuwen later verguisd of geïdealiseerd werd.
Vossen_verzuiling_Kamp_VCJC_Slenaken,_Bestanddeelnr_902-9188
De verzuiling in Nederland (1870-1970) - GESLOTEN
In de Nederlandse geschiedenis wordt de periode tussen grofweg 1870 en 1970 dikwijls getypeerd met de term verzuiling. Maar doet die term wel recht aan een veel complexere werkelijkheid? Over eenheid en verdeeldheid in Nederland.
Schenkel_Genocide_Proces_Neurenberg,_Bestanddeelnr_901-1897
Genocide in onze tijd - GESLOTEN
Na de Holocaust hebben meerdere genocides plaatsgevonden in de wereld. De ‘Genocide Conventie’ (1948) van de Verenigde Naties kon dit niet voorkomen. In deze cursus niet alleen aandacht voor de gebeurtenissen, maar juist ook voor het bredere kader, zoals de rol van de VN.
Demant_Leonard_Nimoy_William_Shatner_Star_Trek_1968_BBy_NBC_Television
Star Trek en de dilemma’s van onze tijd - GESLOTEN
De SF-serie Star Trek biedt vanuit het perspectief van een gefantaseerde toekomst zicht op hedendaagse vraagstukken van internationale co-existentie, multiculturaliteit, of de politieke en existentiële impact van nieuwe technologieën. Deze cursus ‘pakt de metaforen uit’ en analyseert wat ze betekenen voor ons begrip van de grote problemen van nu.
Jong_Natuur_ArtisVerlangen naar natuur – HOVO in ARTIS - GESLOTEN
Natuur en mens zijn op vele manieren met elkaar verbonden. Wat betekent natuur in onze cultuur en wat betekent cultuur voor natuur in onze sterk veranderende wereld? Dat hoort en ziet u in ARTIS.