Genocide in onze tijd

Schenkel_Genocide_Proces_Neurenberg,_Bestanddeelnr_901-1897In 1948 werd door de VN de ‘Genocide Conventie’ aangenomen. Die Conventie definieert wat genocide is, en legt vast dat de lidstaten genocide zullen voorkomen. We weten dat dat niet is gelukt ‒ zie Cambodja, Rwanda en Srebrenica, en nu de Yezidi's en Rohingya. Aan de hand van historische beelden en bronnenmateriaal onderzoeken we de geschiedenis van genocide in onze tijd, beginnend bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, met aandacht voor de Holocaust, de Neurenbergprocessen en de totstandkoming van de Genocide Conventie. Het tweede college gaat in op de genocides in Cambodja, Rwanda en Srebrenica, en hoe de VN, EU en internationale gemeenschap daarin hebben opgetreden, steeds met een link naar de actualiteit. In het derde college komt volkerenmoord in de eenentwintigste eeuw ‒ Darfur, Myanmar en Syrië, aan de orde.

We kijken niet alleen naar de gebeurtenissen zelf, maar vooral ook naar parallellen en verbanden tussen deze gebeurtenissen, hoe wij die nu plaatsen, en naar de rol van de VN en de internationale gemeenschap daarin. Ook de vraag hoe we genocide definiëren, vaststellen en berechten, en hoe de rechts- en geschiedwetenschap daarnaar kijken, wordt behandeld. Is de ‘Genocide Conventie’ aan herziening toe, en kán de VN volkerenmoord wel voorkomen?

De reeks sluit af met een terugblik op deze geschiedenissen. Welke parallellen zijn er te ontdekken, en kan ons dat iets leren? Hoe moet de VN verder? Deze collegereeks biedt zo de mogelijkheid om aan de hand van historische voorbeelden de hedendaagse ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen.

docentDrs. Marjolein Schenkel
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastinggeen
literatuurtijdens de colleges worden hand-outs verstrekt
dag en tijddonderdag en vrijdag, 10.30-13.00 uur
data4, 5, 11 en 12 juli 2019
cursusprijs€ 116
uiterste aanmelddatum30 juni
     

 

 Direct aanmelden