Terrorisme, islam en moderniteit

Demant-TerrorismeDe terreuraanslagen door radicale islamistische bewegingen maakt de verhouding tussen islam en het westen wereldwijd tot een heet hangijzer. De spanning tussen het Islamitische Midden-Oosten en het (post)christelijke Westen, twee grote maar elkaar vaak vijandige beschavingen, is de afgelopen jaren opnieuw opgelaaid: toleranter en dialogerende stromingen, die óók bestaan, blijven vaak onderbelicht. Heeft de islam echt iets met terrorisme te maken, en zo ja wat? Neigt ’s werelds tweede grootste godsdienst méér dan andere tot geweld? Of is dat islamofoob gezichtsbedrog? Vaak wordt vergeten dat verreweg de meeste slachtoffers van islamitisch terrorisme zelf moslims zijn! De islamitische wereld én het westen lijken voor een existentiële tweesprong te staan: strijden of samenleven? We analyseren de voornaamste ideologische opvattingen over ‘de ander’ en evalueren kritisch hun potentieel.

college 1 De islam contra het islamisme. Is de politisering van de islam recent of van alle tijden? En wat is de relatie met moderniteit en modernisering? En horen monotheïsme en geweld: bij elkaar?
college 2 ‘De vrijheidsstrijder van de één is de terrorist van de ander’ - of toch niet? Definities, historische fasen, verschijningsvormen, rechtvaardiging en motieven aan de hand van de voornaamste denkers en theorieën.
college 3 Islam en de ander, tussen afwijzing en aanvaarding: Europa en de moslim-diaspora in het westen, hoe kijken ze tegen elkaar aan? Leidt mislukte integratie tot terrorisme? Vier modellen hoe (niet) met elkaar om te gaan.
college 4 Alternatieven voor jihadisme in zowel het Midden-Oosten als het westen. Kunnen we na de val van de Islamitische Staat terreur of deradicalisering verwachten? Welke kansen heeft een vrijzinniger Islam?

 

docentProf. dr. Peter Demant
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week, afhankelijk van eigen inzet
literatuursuggestiegeprinte reader
Kepel, Gilles (2003), Jihad: The Trail of Political Islam. Cambridge, MA: Harvard University Press.
dag en tijddinsdag en donderdag, 13.30-16.00 uur
data17, 19, 24, 26 juli 2018
cursusprijs€ 125 (incl. reader t.w.v. €13)
cursuscodeV207-18zo
uiterste aanmelddatum3 juli
  

 Direct aanmelden