Goethe en Schiller: een vriendschap tussen tegenpolen

Hagdorn-Goethe-en-SchillerIn 1794 raken in het Duitse hertogdom Weimar twee persoonlijkheden met elkaar bevriend die worden beschouwd als de belangrijkste Duitse schrijvers van hun tijd: Johann Wolfgang von Goethe en Friedrich Schiller. Ze zijn in allerlei opzichten tegenpolen van elkaar; zo is Goethe een intuïtief schrijver, een ‘natuurgenie’ met een zinnelijke inslag, terwijl Schiller als ‘genie van de reflectie’ uitblinkt in filosofisch en historisch gerichte werken. Ook qua karakter verschillen ze sterk: de bescheiden Schiller schrijft uiterst moeizaam, Goethe daarentegen is een zelfgenoegzaam man die ervan uitgaat dat succes en literaire inspiratie hem vanzelf ten deel vallen. Toch ontwikkelt zich een vriendschap tussen beiden, op grond van wederzijds respect en vanuit het besef dat juist hun tegengesteld-zijn belangrijke impulsen kan leveren voor het eigen werk. Doordat ze met elkaar discussiëren en leren van elkaars kritische commentaar, krijgen verschillende van hun werken hun definitieve vorm, zoals Faust I en Wilhelm Meisters Lehrjahre van Goethe en Wallenstein en Die Götter Griechenlandes van Schiller.

In vier colleges wordt deze beroemdste vriendschap van de Duitse cultuurgeschiedenis behandeld, waarbij het boek Goethe en Schiller. Het verhaal van een vriendschap van de Duitse sterauteur Rüdiger Safranski als uitgangspunt dient. Doel van de cursus is een verdieping te bieden van dit boek: meerdere werken van Goethe en Schiller, die Safranski kort aanstipt, worden behandeld. Ook worden belangrijke passages uit hun briefwisseling uitgediept.

docentDrs. Michiel Hagdorn
onderwijsvorm4 hoorcolleges
studiebelastingenkele uren per week
literatuurRüdiger Safranski, Goethe en Schiller. Het verhaal van een vriendschap (Amsterdam 2015)
Of de oorspronkelijke Duitse uitgave: Goethe & Schiller. Geschichte einer Freundschaft. (München 2009)
Geprinte reader met o.a. enkele Duitse bronteksten (met de Nederlandse vertaling erbij).
dag en tijdmaandag en woensdag, 13.30-16.00 uur
data25, 27 juni en 2, 4 juli 2018
cursusprijs€ 117 (inclusief reader t.w.v. € 5)
cursuscodeV358-18zo
overige informatie

Een minimale passieve kennis van het Duits is wenselijk, maar geenszins noodzakelijk, aangezien de  alle literatuur in het Nederlands wordt behandeld. De Duitse tekstne zijn in vertaling of worden toegelicht.

uiterste aanmelddatum11 juni
  

 Direct aanmelden