Art Deco en Art Nouveau in Finland en het Balticum

Erens_FI-18_Helsinki_Statue_Train_Art_Deco_Train_Station_Central_Railway_Station_4891963824.jpgRond 1900 maakten Finland en de Baltische provincies deel uit van het Russische rijk. In deze gebieden vond aan het einde van de negentiende eeuw het ‘nationale ontwaken’ plaats. De Finse, Estse, Letse en Litouwse volken waren bezig om hun taal en cultuur op een hoger niveau te brengen; zij wilden uitgroeien tot echte cultuurnaties en hadden niet zelden eisen voor politiek zelfbestuur.  Finland was een zelfstandig groothertogdom binnen het Tsaristische rijk, dat door de Zweedstalige elite werd gedomineerd. Rond 1890 probeerde het Tsaristische gezag de autonomie uit te hollen. De Finnen wilden hun eigen identiteit onderstrepen met de kunst- en architectuurstroming ‘nationale romantiek’. Het Finse paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1900 werd alom gewaardeerd. Helsinki en andere steden kregen een ware gedaanteverwisseling door de nieuwe Finse architectuur.

De Baltische Oostzeeprovincies werden eeuwenlang gedomineerd door de Baltisch-Duitse elite. Letten en Esten emancipeerden zich en ook zij kozen de Art Nouveau als uitdrukkingsmiddel voor hun culturele emancipatie. Riga groeide in die tijd razendsnel en architecten van Duitse, Letse, Joodse en Russische origine realiseerden een uniek patrimonium aan Art Nouveau-architectuur. Ook op het gebied van toegepaste kunst werd er in deze regio veel gepresteerd.  
In Rusland zelf gingen architecten en kunstenaars zich ook bezinnen op de traditionele volkskunst en realiseerden daar een Russische variant van de Art Nouveau. In deze cursus zullen daar eveneens enkele voorbeelden van te zien zijn.

 

docentDrs. Frederik Erens
onderwijsvorm2 hoorcolleges met gelegenheid tot vragen
studiebelastingmax. 1 uur per college
literatuurenkele hand-outs (digitaal)
dag en tijddinsdag en donderdag, 13.30-16.00 uur
data3 en 5 juli 2018
cursusprijs€ 56
cursuscodeV593-18zo
uiterste aanmelddatum26 juni
  

 Direct aanmelden