Vrijheidsdrang en totale organisatie: Hegel, Beethoven en Napoleon

Schokking-VrijheidsdrangDe Franse Revolutie stond in het teken van bevrijding: oude, gekristalliseerde structuren werden afgebroken in filosofie, muziek en politiek. Maar juist bij de leidende geesten Hegel, Beethoven en Napoleon, zien we tegelijk een drang naar totale organisatie, waarmee de verworven vrijheid wordt ingeperkt. Hegel was in zijn jonge jaren geïnspireerd door idealen van een nieuwe maatschappij, waar mythologie, religie, wetenschap en filosofie een levende eenheid vormden; later werd hij de architect van een allesomvattend, theoretisch systeem. Beethoven groeide op in de Sturm und Drang en bracht revolutionaire vernieuwingen aan in de klassieke muziekvormen van Haydn en Mozart; tegelijk componeerde hij het muzikale materiaal zo dóór, dat er geen “vrije” noot was. Napoleon belichaamde de bevrijding van oude, feodale structuren; maar hij kroonde zichzelf ook tot keizer en zorgde voor een uniforme juridische, bestuurlijke en wetenschappelijke infrastructuur voor heel Europa.

Vragen die tijdens de cursus aan de orde zullen komen: is er een verband te leggen tussen revolutionaire vrijheidsdrang en neiging naar totale organisatie? Wat waren daarbij de verschillen tussen de drie helden? Is er een parallel te trekken naar onze tijd, naar de manier waarop onze leefwereld steeds meer wordt georganiseerd door de systeemwereld?

In deze cursus zal de nadruk liggen op de filosofische invalshoek, waarbij we ook teksten van Hegel en Adorno zullen lezen. Natuurlijk zullen de muziek van Beethoven en wapenfeiten van Napoleon aan de orde komen, maar steeds vanuit een wijsgerige vraagstelling.

docentDrs. Bart-Jan Schokking
onderwijsvorm4 hoorcolleges
studiebelastingcirca 1 uur per college
literatuurhand-outs
dag en tijdmaandag en woensdag,  13.30-16.00 uur
data16, 18, 23, 25 juli 2018
cursusprijs€ 115 (incl. hand-outs t.w.v. € 3)
cursuscodeV473-18zo
uiterste aanmelddatum8 juli
   

 Direct aanmelden