Drie geloven op één kussen: jodendom, christendom en islam

Lietaert-Peerbolte_ReligiesDe drie grote monotheïstische godsdiensten worden wel ‘de Abrahamitische religies’ genoemd, omdat de figuur van Abraham voor alle drie deze godsdiensten van groot belang is. Hij is de stamvader van Israël en is de vader van alle gelovigen in christendom én islam. Deze cursus kijkt naar het ontstaan van de drie genoemde wereldgodsdiensten en hun onderlinge verwevenheid.

Het christendom en het rabbijnse jodendom komen voort uit de botsing van de godsdienst van Israël met de Grieks-Romeinse cultuur in de eerste eeuw. In een proces waarin beide stromingen ook op elkaar reageren, ontstaan aldus het jodendom en het christendom, in de vele vormen waarin deze beide religies bestaan. Later ontvangt de profeet Mohammed openbaringen, die hij zelf in het verlengde ziet van joodse en christelijke tradities. Door hun bijzondere ontstaansgeschiedenissen delen de drie religies verhalen en ideeën met elkaar, terwijl zij ook danig van elkaar verschillen.

In vier colleges verkent deze cursus het ontstaan van de drie religies. College 1 gaat in op de gezamenlijke voedingsbodem van rabbijns jodendom en christendom: het jodendom van de Grieks-Romeinse periode. College 2 kijkt naar het ontstaan van het orthodoxe christendom, uit een variëteit van elkaar beconcurrerende groepen. College 3 verlegt de focus naar het rabbijnse jodendom en de geschriften die daarbinnen gezaghebbend zijn. En in college 4 is de opkomst van de islam het onderwerp. Alles bij elkaar gaat het om een eerste verkenning.

De benadering van de genoemde religies is in deze cursus een strikt godsdiensthistorische. De waarheidsvraag staat buiten de bespreking – het gaat hier puur om de vraag hoe de drie godsdiensten ontstaan zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden.

docentDr. Bert Jan Lietaert Peerbolte
onderwijsvorm4 hoorcolleges
studiebelasting1 à 2 uur per college
literatuurgeprinte reader
dag en tijddinsdag en donderdag, 10.30-13.00 uur
data17, 19, 24, 26 juli 2018
cursusprijs€ 124 (inclusief reader t.w.v. € 12)
cursuscodeV111-18zo
uiterste aanmelddatum3 juli
  

 Direct aanmelden