Nederland, IJstijdland (inclusief twee excursies) -VOL-

Boekschoten-Nederland-IJstijdlandDrie miljoen jaar geleden was ons land bijna geheel zee. Met het dalen van de zeespiegel ontstond vanuit de Oostzee Noord-Nederland, en vormden kleine rivieren als de Maas en de Rijn de delta Zuid-Nederland.  Wouden ontstonden en dieren als het nu uitgestorven klauwpaard leefden er (iets waar de vroege mens, ca. 800.000 jaar geleden hier verschenen, wellicht mede de hand in had). Het IJstijdvak werd gekenmerkt door een afwisseling van koelere en warmere perioden – de koelere werden steeds kouder en langer, de warmere alsmaar minder warm en korter. Vegetatie en levende have veranderden en verschraalden. Zwaar behaarde mammoeten en wolharige neushoorns volgden de olifanten en mastodonten op. Bos en savanne maakten plaats voor dwergberkstruweel en koude steppe, stuivend zand kwam in plaats van rivierklei. Tijdens twee landijsbedekkingen werd Nederland door reusachtige gletsjers grondig omgeploegd en onherkenbaar veranderd. In laatste, grimmige, koude fase bleef Nederland ijsvrij bij gebrek aan neerslag, maar werd deel van een enorme arctische woestijn.
Pas 12.000 jaar geleden hernamen de rivieren hun loop. Uitbundige plantengroei resulteerde in dikke veenlagen. Menselijke activiteiten (bosbrand, akkerbouw) bevorderden de aanslibbing van klei. Het zeer bewogen laatste hoofdstuk van onze aardegeschiedenis is nog niet ten einde… 

Programma
16 juli - college: Ontstaan ijstijden, aardlagen, steensoorten, landschapsvormen
17 juli - dagexcursie Laren (twee wandelingen op de hei, bezoek o.l.v. docent aan geologisch museum Hofland). Tijden:10.00 uur - ca. 16.30 uur

18 juli - college: Planten, dieren en mensen tijdens de Nederlandse ijstijden en daarna
19 juli - excursie Futureland (2e Maasvlakte): bezichtiging uitgebreide collectie fossiele ijstijddieren en vondsten met betrekking tot de ijstijdmens. Tijden: 12.30 uur - ca. 16.30 uur

Programma uitgebreid

Maandag 16 juli - college, 14.00-16.00 uur:  Het ontstaan van de ijstijden, aardlagen, steensoorten, landschapsvormen.

Dinsdag 17 juli- dagexcursie, aanvang 10.00 uur bij Restaurant La Place, Janskerkhof in Laren.
Vervoer op eigen gelegenheid. Goede parkeergelegenheid en goed bereikbaar met openbaar vervoer.
Vanaf 10 uur start een wandeling over de hei. De lunch is in op eigen gelegenheid bij La Place.
’s Middags volgt een tweede wandeling, die wordt afgesloten met een bezoek aan het geologisch museum Hofland (entree € 6,00, museumkaart gratis). Het programma zal rond 16.30 uur zijn afgelopen.

Woensdag 18 juli - college, 14.00-16.00 uur: Planten, dieren en mensen tijdens de Nederlandse ijstijden en daarna.

Donderdag 19 juli - excursie naar Futureland (Informatiecentrum over de aanleg van de Tweede Maasvlakte).
Ca.12.30 uur vertrek vanaf station Rotterdam Centraal per gereserveerde touringcar naar Futureland. 
Ca. 15.45 uur: vertrek uit Futreland naar Rotterdam Centraal.

docentProf. dr. Bert Boekschoten
onderwijsvorm2 hoorcolleges, 2 excursies
studiebelastingnaar eigen inzicht
aanbevolen literatuurGemma Veenhuizen (2014). IJstijden. Elementaire deeltjes N˚17; €9,99 Amsterdam University Press.
data, dag en tijdcolleges 16 juli en 18 juli, 14.00-16.00 uur
excursies:
- 17 juli (Laren, 10.00-ca.16.30 uur, Vervoer op eigen gelegenheid) en
- 19 juli (v.a. 12.30 uur Vertrek vanaf station Rotterdam CS per touringcar naar Futureland,
              v.a. 15.45 uur Vertrek Futureland naar station Rotterdam CS)
cursusprijs€ 175 (incl. vervoer per touringcar vanaf Rotterdam Centraal – Futureland (2e Maasvlakte) v.v., incl. entree Futureland, exclusief overige entrees en vervoer) 
cursuscodeV688-18zo
overige informatiemaximaal 30 deelnemers
uiterste aanmelddatum2 juli
  

 Direct aanmelden