HOVO (Cultuur)geschiedenis

Verbreed uw blik bij de HOVO-cursussen over geschiedenis en cultuur. Zowel historische perioden en gebeurtenissen als vroegere of hedendaagse andere culturen laten u zien hoe het ooit ging, of elders gaat. HOVO biedt leergangen (cultuur)geschiedenis die meerdere semesters beslaan, maar ook cursussen over specifieke culturen of historische gebeurtenissen.

Singor_Atheense_democratie_Agora_of_Athens_07_BRON.jpgDe Atheense democratie
De Atheense democratie wordt vaak als voorbeeld gesteld aan de onze, maar in deze cursus ziet u  
dat deze in allerlei opzichten verschilde van onze hedendaagse opvattingen over democratie.
Dolen-ByzantiumByzantium 
Over de periode tussen de stichting van Constantinopel en haar val zijn vele verhalen te vertellen:
over kunst, cultuur, godsdienst, keizers en keizerinnen… Maak kennis met het Byzantijnse rijk!
Akker_Maya_Foerstemann-1880_Dresden-codex-facsimile_Page_56.jpgDe Mayakalender: toen en nu 
Hoewel de Maya-kalender al meer dan 2500 jaar bestaat is het gebruik ervan nog altijd gehuld in mysterie. Leer meer over de belangrijkste  
eigenschappen van de pre-koloniale en hedendaagse Maya-kalender aan de hand van recent archeologisch en antropologisch onderzoek.
Waardt-PaleografiePaleografie: het lezen van archiefstukken 
Bronnen zijn de basis van elk historisch onderzoek en archiefstukken zijn in dat verband héél belangrijk.
Deze cursus biedt een kennismaking met handgeschreven teksten uit de vroegmoderne periode.
Schokking-VrijheidsdrangVrijheidsdrang en totale organisatie: Hegel, Beethoven en Napoleon 
Vanuit een wijsgerig perspectief wordt tijdens deze cursus de volgende vraag onderzocht:
welk verband kan worden gelegd tussen de vrijheidsgeest van de Franse Revolutie en
Romantiek bij Hegel, Beethoven en Napoleon en hun drang naar totale organisatie?
Vossen-PopulismePopulisme. De ideologie van de toekomst? 
Populisme is al een aantal jaren een veelgebruikte term. Krijg aan de hand van wetenschappelijke 
literatuur en tekst- en beeldfragmenten een goed beeld van wat populisme inhoudt.
Hagdorn-Goethe-en-SchillerGoethe en Schiller: een vriendschap tussen tegenpolen 
De vriendschap tussen Goethe en Schiller: hun uiteenlopende ideeën en persoonlijkheden,
hun samenwerking, briefwisseling en de invloed op hun werken.