De Atheense democratie

Singor_Atheense_democratie_Agora_of_Athens_07_BRON.jpgAthene is de bakermat van de democratie, horen we dikwijls. Dat is ten dele juist. Het klassieke Athene van de vijfde en vierde eeuw v.C. was een democratische staat, volgens de opvattingen die er in het oude Griekenland over democratie bestonden. Die opvattingen zijn niet helemaal gelijk aan de onze. Zo hechtte men bijvoorbeeld veel waarde aan loting voor allerlei functies en vond men het ook vanzelfsprekend dat de democratische staat zich vergaand met het privéleven van de burgers bemoeide. Bovenal berustte democratie in die tijd op volksvergaderingen, waartoe in principe alle burgers toegang hadden. Naar de geest en de praktijk verschilde de Atheense democratie dan ook niet onbelangrijk van moderne democratieën. Maar een inspiratiebron is ze voor die laatste wel dikwijls geweest.
In een drietal hoorcolleges zullen we de belangrijkste aspecten van de democratische geest en praktijk in het klassieke Athene behandelen.

1. Opkomst en vestiging van de democratie in de late zesde eeuw v.C.; de staatsinrichting van Kleisthenes en de crisis van de Perzische Oorlogen.
2. De zegevierende democratie van de vijfde eeuw: Atheens imperialisme en Atheense rijkdom; uitbreiding en verfijning van de democratische organen.
3. Atheense nederlaag tegen Sparta, afschaffing en weer herstel van de democratie; de democratie van de vierde eeuw v.C. en haar einde door toedoen van Macedonië; een nabeschouwing.

Bij de colleges zal een syllabus worden verstrekt met daarin uit het Grieks vertaalde teksten die de geest en de praktijk van de Atheense democratie illustreren.

 

docentDr. Henk Singor
onderwijsvorm3 hoorcolleges
studiebelasting1 à 2 uur per college
literatuurgeprinte syllabus
dag en tijdmaandag, dinsdag en woensdag, 13.30-16.00 uur (anders dan in gedrukte gids vermeld)
data

7, 8, 9 mei 2018 - anders dan in de gedrukte studiegids staat vermeld (de VU is dicht op vrijdag 11 mei - dag na Hemelvaart)

cursusprijs€ 95 (incl. syllabus t.w.v. € 11)
cursuscodeV294-18zo
uiterste aanmelddatum23 april
  

 Direct aanmelden