Byzantium

Dolen-ByzantiumDe geschiedenis van het Byzantijnse rijk is voor velen een ten onrechte onbekend terrein, terwijl die haast net zo lang geduurd heeft en zeker zo boeiend is geweest als de veel bekendere historie van het Romeinse imperium. Ook is er bij het grote publiek weinig weet van de Byzantijnse cultuur, die met name op het gebied van de kunst zo rijk is geweest. In de cursus Byzantium zal aandacht worden besteed aan verschillende facetten. Eerst wordt de Byzantijnse geschiedenis besproken, vanaf de stichting van de stad door keizer Constantijn (10 mei 330) tot en met de val van Constantinopel op 29 mei 1453. In deze lange periode hebben 88 keizers en keizerinnen geregeerd van wie een zevental ver boven het gemiddelde uitstak en vijf zich schandelijk hebben misdragen. Mede aan de hand van vertalingen van ooggetuigenverslagen die in talrijke geschriften van de Byzantijnse historiografie zijn te vinden, wordt een en ander toegelicht. Daarna komt de godsdienst aan de orde, voor de Byzantijnen een wezenlijk onderdeel van hun cultuur. De concilies, de ketterijen, de conflicten (denk aan het iconoclasme of de beeldenstorm) en de schisma’s worden besproken. Vervolgens is de literatuur van de Byzantijnen aan de beurt, hun hang naar traditie én het eigene, dat vooral in de religieuze geschriften en kerkgezangen tot uitdrukking kwam. Aansluitend wordt besproken hoe het schoolsysteem functioneerde en hoe klassieke vakken als welsprekendheid en wijsbegeerte werden onderricht. Het laatste onderdeel betreft de Byzantijnse kunst, de kenmerken ervan, de indeling in periodes en vooral de betekenis en speciale plaats van de iconen.

docentDrs. Hein van Dolen
onderwijsvorm6 hoorcolleges
studiebelastingenkele uren per week
literatuurgeprinte syllabus
aanbevolen literatuurHein L. van Dolen, Een kleine geschiedenis van het Byzantijnse rijk. Prometheus/Bert Bakker,
Amsterdam 2013, tweede druk, ISBN 978 90 351 3823 0. Antiquarisch verkrijgbaar
Hein L. van Dolen, Passie, intriges en politiek, Spraakmakende keizerinnen in Byzantium,
Athenaeum Polak & Van Gennep, Amsterdam 2015, ISBN 978 90 253 0739 4
dag en tijdmaandag en woensdag, 10.30-13.00 uur
data2, 4, 9, 11, 16, 18 juli 2018
cursusprijs€ 175 (inclusief syllabus t.w.v. €7)
cursuscodeH291-18zo
overige informatieVan deze cursus worden opnames gemaakt door Home Academy
uiterste aanmelddatum18 juni
  

 Direct aanmelden