Architectuurgeschiedenis III - De negentiende en twintigste eeuw (tot 1980) - Inschrijven niet meer mogelijk

Abas - Arch lllDe Opéra in Parijs, het Schauspielhaus in Berlijn en het House of Parliament in Londen zijn voorbeelden van architectuur in de negentiende eeuw waarbij de architecten teruggrijpen op bouwstijlen uit het verleden. Onderdeel van dit Historicisme zijn het internationaal neoclassicisme, de neogotiek en de Victoriaanse gotiek.

In Amerika ontstaat aan het einde van de negentiende eeuw een nieuwe bouwkunst met de Chicago School en het werk van Frank Lloyd Wright. In Nederland vindt een strijd plaats om de nationale bouwstijl – terwijl het neoclassicisme de overhand heeft in de negentiende eeuw, pleit Cuypers juist voor neogotiek. Daarna komt met Berlage een nieuwe bouwkunst.
In de twintigste eeuw ontstaat eerst een expressionistische naast een functionalistische bouwstijl. Het modernisme breekt definitief door met de architecten Gropius, Le Corbusier en Mies van der Rohe. Nederland wordt in de twintigste eeuw vertegenwoordigd door ‘het nieuwe bouwen’ met onder anderen de architecten Oud, Brinkman en Van der Vlugt en Duiker. Naast deze stromingen blijft het traditionalisme bestaan.

In de tweede helft van de twintigste eeuw klinkt bij Aldo van Eyk en Herman Hertzberger een roep om 
de terugkeer naar de menselijke maat in de architectuur. Ook internationaal komen er stromingen die zich afzetten tegen de functionalistische kijk op de architectuur, wat onder meer tot uiting komt in het brutalisme en de organische architectuur.

Door het plaatsen van de architectuur in haar maatschappelijke en cultuurhistorische context wordt in deze colleges getracht enige orde te scheppen in het diverse beeld van de vormentaal in deze tijd.

docentDrs. Betty Abas
onderwijsvorm10 hoorcolleges
studiebelastingenkele uren zelfstudie per week
literatuurD. Watkin, De Westerse architectuur, Een geschiedenis (SUN, 2008);
geprinte reader (deels Engelstalig, verkrijgbaar tijdens het eerste college);
hand-outs (per e-mail)
dag en tijdwoensdag, 13.30-16.00 uur
data26 september t/m 5 december 2018
geen college op 24 oktober
cursusprijs€ 294 (incl. reader t.w.v. € 14)
cursuscodeH510-18nj
overige informatieDeze cursus maakt deel uit van de leergang Architectuurgeschiedenis
uiterste aanmelddatum12 september
  

  Inschrijven niet meer mogelijk