Tocqueville en de huidige stand van zaken in Amerika - Inschrijven niet meer mogelijk

Bolhuis - ToquevilleIn discussies over het wapenbezit in Amerika, blijken wij in Europa verbaasd over de waarde die veel Amerikanen toekennen aan het recht om een wapen te bezitten. Eenzelfde verbazing ervaren we als we iemand, door ziekte gedwongen om uit de kofferbak van zijn auto te leven, horen beweren dat Obama-care onwenselijke staatsinmenging is. We verbazen ons over de enorme macht van Trump en het idee dat hij als president goed zou functioneren omdat hij een zakenimperium kan leiden. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt: Tocqueville’s analyse uit het begin van de negentiende eeuw, verwoord in het lijvige werk Over de democratie in Amerika, geeft antwoord op veel van de vragen die wij Europeanen vandaag de dag hebben over wat er aan de hand is in Amerika. Het boek wordt als een van de beste boeken over de democratie beschouwd.
Tocqueville zelf, die zoals hij zegt een ‘kritische vriend van de democratie’ is, legt uit waar de verschillen en overeenkomsten zitten tussen de democratie in Amerika en die in Europa. Daarnaast schrijft hij zijn werk als een waarschuwing tegen de in zijn ogen onvermijdelijke valkuilen van de democratie, waar wij burgers van een democratie altijd waakzaam voor zouden moeten zijn. Waar hij bang voor is, wordt werkelijkheid in het Amerika van 2018. We gebruiken de analyse van Tocqueville om handvatten te bieden om het Amerika van vandaag de dag beter te begrijpen.

docentDrs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer
onderwijsvorm10 hoorcolleges van elk 3 x 45 minuten met afgebakende ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuurTocqueville, Over de democratie in Amerika (Lemniscaat,2012)
Verdere informatie en een leeswijzer worden rond 24 september geplaatst op
maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal
dag en tijdmaandag 14.00-16.45 uur
data1 oktober t/m 10 december 2018
geen college op 22 oktober
cursusprijs€ 280
cursuscodeV194-18nj
overige informatieDeze cursus vertoont grote overlap met de in het najaar 2016 aangeboden cursus over Tocqueville.
uiterste aanmelddatum24 september
    

 Inschrijven niet meer mogelijk