HOVO Filosofie en religie

Durf te denken! Filosofie en religie reiken denkgereedschap aan om de grote en kleinere vragen rond zin en betekenis aan te pakken. Volg bij HOVO colleges over grote filosofen en over grote onderwerpen, soms in de vorm van hoorcolleges, soms in kleinschalig verband.

Jagersma - Kwaad

Het kwaad in de filosofie     - Inschrijven niet meer mogelijk
Het probleem van het kwaad betreft een oeroud, hardnekkig en weerbarstig vraagstuk. Tal van grote denkers hebben originele, diepgravende en gezaghebbende opvattingen over de afkomst, de aard en de loopbaan van het kwaad ontwikkeld.

Jagersma-Filosofiegeschiedenis IIIFilosofiegeschiedenis III - de middeleeuwse wijsbegeerte  - Inschrijven niet meer mogelijk
De middeleeuwse wijsbegeerte vormde een veelzijdige, fijnzinnige en belangwekkende fase in de geschiedenis van de westerse filosofie. Zij laat zich bovenal begrijpen als een grootse poging om geloof en rede met elkaar te verzoenen.
Jagersma - AquinoThomas van Aquino: Over het zijnde en het wezen    - Inschrijven niet meer mogelijk
Thomas van Aquino (1225-1274) wordt alom gezien als de onbetwiste autoriteit van het middeleeuwse denken. Maak kennis van zijn grootse en omvattende synthese van op de rede gebaseerde kennis en aan de christelijke openbaring ontleende geloofsinzichten.
Lintsen - SpinozaSpinoza’s spirituele levenskunst     -VOL- Inschrijven niet meer mogelijk
Spinoza’s Ethica laat ons kennis maken met een verrassend naturalistische emotieleer. Via een analyse van onze eigen emoties ontwikkelen we een nieuwe liefde voor onszelf.
Boer, Ype - SpenglerHeden, verleden en toekomst volgens Spengler    -  Inschrijven niet meer mogelijk
Onlangs vertaald en veel besproken: Oswald Spenglers Ondergang van het avondland. Zijn originele perspectief op de wereldgeschiedenis en zijn poging om de toekomst van de westerse cultuur te voorspellen geeft inzicht het denken van deze omstreden denker.
Rodenburg - filosofie van de kunstDe verbeelding verwoord – inleiding in de filosofie van de kunst    - Inschrijven niet meer mogelijk
In deze cursus kunstfilosofie spreken we niet alleen over kunst. We kijken ook goed naar de esthetische ervaring. Met nieuwe inzichten voor de filosofie en kunstliefhebber in brede zin: voor de bezoeker van tentoonstellingen maar ook voor de verzamelaar of maker van kunst en beeld
Ziegelaar - MensenlevenDe weg van het mensenleven, een filosofisch onderzoek naar zin    -  Inschrijven niet meer mogelijk
Collegereeks  waarin een filosofisch onderzoek wordt ingesteld naar zingeving, naar de ervaringen van zin en zinloosheid. Aan de hand van een 5-dimensionaal model worden thema’s rond zingeving verkend vanuit de westerse filosofische traditie.
Bolhuis - Toqueville

Tocqueville en de huidige stand van zaken in Amerika    - Inschrijven niet meer mogelijk
In 1835 en 1840 schreef de Tocqueville een opzienbarend boek over Amerika. Het boek geeft inzicht in de wortels van een aantal zaken die in de democratie van het huidige Amerika een rol spelen.

Bolhuis - Homo DeusHomo Deus en andere ideeën over de toekomst van de mens     -VOL- Inschrijven niet meer mogelijk
Harari’s Homo Deus is een van de recente boeken die duiding en richting geven aan ons bestaan. Dit boek wordt geplaatst tegen de achtergrond van alternatieve toekomstperspectieven.
Braak - Zen en WestenZen en het Westen-Inschrijven niet meer mogelijk
Hoe gaat de rijke boeddhistische zentraditie uit China en Japan de ontmoeting aan met onze huidige seculiere tijd?
Gabriner - Mozes AbrahamOp weg met Abraham naar Mozes - Van geschenk tot gebod  - Inschrijven niet meer mogelijk
Van geschenk tot gebod: hoe monotheïsme, afgoderij, gezin en contract samen de basis legden voor de Joodse Bijbel.
Lier - Muziek kerk

Met muziek door de kerk      -VOL-
Prachtige muziek hoort bij prachtige beelden. Waar wij nu muziek en beeld vaak gescheiden bewonderen, hoort het in de kerk juist samen te vallen. Deze cursus geeft een voorzet om dat ‘Gesamtkunstwerk’ te ervaren.