Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (I): Oudheid-1800 - Inschrijven niet meer mogelijk

Demant - internationale betrekkingenHoe is de wereldpolitiek van vandaag tot stand gekomen? De geschiedenis van internationale betrekkingen is meer dan een relaas van oorlog en vrede, van de val van Constantinopel, de slag bij Waterloo, of Pearl Harbor. Behalve veldheren en diplomaten spelen ook ondernemers hun rol, en volksverhuizers, profeten en revolutionairen. IB gaat over ambities en trauma’s van Romeinen, Mongolen en andere wereldveroveraars, maar ook over uitbreiding van wereldhandel en kapitaal, triomf en verval van islam en christendom, groei en crisis der democratie. Bovenal is het een zoektocht naar hoe staten en volken met elkaar leerden samenleven: een weg van vallen en opstaan. Twee globale ontwikkelingen bepaalden het proces: de buitenproportionele invloed van ons kleine werelddeel; en de steeds grotere macht, ten goede en ten kwade, van groepen mensen over elkaar en over de wereld om hen heen. Deze tweedelige leergang (deel II – voorjaar 2019) biedt een analyse van de grote lijnen van dit tweeledige proces zonder weg te zinken in feitjes en jaartallen, en zonder ‘eurocentrische’ oogkleppen, blind optimisme of pessimisme, maar mét aandacht voor de belangrijkste denkers van toen en nu.

opbouw
college 1 - Inleiding: waarom zijn er staten en wat willen/moeten ze?
college 2 - Oudheid: Internationale betrekkingen vóór moderne staten
college 3 - China: wereldrijk, toch geen hegemonie?
college 4 - Islam: expansieve wereldgodsdienst door concurrentie ingehaald
college 5 - Middeleeuwen: keizer en paus vegen christelijk wereldstaat-ideaal van de kaart
college 6 - 1450-1648: moderne staten, godsdienstoorlogen, eerste internationale orde
college 7 - 1400-1800: ontdekkingsreizen creëren vroegmoderne kapitalistische wereldeconomie
college 8 - 1648-1789: absolutisme en Verlichting
college 9 - Rusland en Ottomaanse Rijk, twee vroege moderniseerders?
college 10 - 1789-1815: Franse Revolutie en Napoleon Bonaparte: bevrijder of veroveraar?

docentProf. dr. Peter Demant
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week, afhankelijk van eigen inzet
literatuurgeprinte reader
literatuursuggestie Adam Watson, The Evolution of International Society: A comparative historical analysis. Oxon and New York: Routledge, 2009 (2nd ed.; 1992, 1st).
dag en tijddonderdag, 13.30-16.00 uur
data27 september t/m 6 december 2018
geen college op 25 oktober
cursusprijs€ 299 (incl. reader t.w.v. € 19)
cursuscodeV299-18nj
overige informatieDeelnemers aan deel I hebben tot twee weken na de verschijningsdatum van de voorjaarsgids voorrang op aanmelding voor deel II (voorjaar 2019)
Passieve kennis van het Engels is wenselijk.  
uiterste aanmelddatum13 september
   

  Inschrijven niet meer mogelijk