Caesars verovering van Noord-Gallië - massageweld, genocide en etnische stereotypering - Inschrijven niet meer mogelijk

Roymans - GalliëTot voor kort viel er door archeologen weinig te zeggen over de Romeinse verovering van de noordelijke randzone van Gallië door Julius Caesar (58-51 v.Chr). Er zijn weliswaar verslagen van Caesar van zijn militaire acties in deze regio, maar archeologisch bleek zijn optreden vrijwel ongrijpbaar. Daar is sinds kort verandering in gekomen. Verschillende slagveldlocaties zijn geïdentificeerd en er is onderzoek verricht naar de (dramatische) demografische consequenties van Caesars optreden, alsook naar de invloed van zijn veroveringen op de inheemse goudcirculatie. Door een gecombineerd gebruik van historische en archeologische gegevens kunnen we nu een verrassend scherp beeld schetsen van de gevolgen van de Romeinse verovering voor de stamsamenlevingen in het noordelijke grensgebied van Gallië.
In deze serie van vijf colleges komen de volgende onderwerpen aan bod:
college 1 - De archeologie van slagvelden en conflicten uit de Oudheid
college 2 - Caesar en de vernietiging van de Tencteri en Usipetes in het Nederlandse rivierengebied
college 3 - Een leeg gebied? Over de demografische gevolgen van Caesars Gallische veroveringen
college 4 - Caesar en de verdwijning van het Gallische goud
college 5 - Over de vorming en identiteit van de Bataafse samenleving in de context van het Romeinse rijk

Deze collegereeks schetst niet het traditionele verhaal van de Romeinen als brengers van beschaving, orde en economische welvaart, maar focust op de desastreuze consequenties van de Romeinse militaire expansie in de veroveringsfase. 

docentProf. dr. Nico Roymans
onderwijsvorm5 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuur

- geprinte syllabus (één Engelstalige, drie Nederlandstalige teksten van Roymans) De docent geeft tijdens de cursus verdere literatuurreferenties'.
- AANVULLING (16-8-2019): Onlangs verscheen van Tom Buitendorp het boek Caesar in de Lage Landen. De Gallische Oorlog langs Rijn en Maas. (Utrecht, Uitgeverij Omniboek, 2018), € 25. Nico van Royen wil dit boek gebruiken in zijn cursus en geeft dit op als verplichte literatuur. Dit staat niet in de gedrukte studiegids vermeld.

dag en tijdwoensdag, 14.00-16.30 uur
data31 oktober t/m 28 november 2018
cursusprijs € 148 (incl. syllabus t.w.v. € 8)
cursuscodeV297-18nj
uiterste aanmelddatum22 oktober
     

 Inschrijven niet meer mogelijk