Postkapitalisme

Knaack - postkapitalismeDe neoliberale golf vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft geleid tot een versterking van de factor kapitaal. Als gevolg hiervan zijn in veel landen bedrijfsonderdelen overgeplaatst naar goedkope-arbeid-landen, is de overgebleven arbeid geflexibiliseerd, zijn de reële lonen niet of nauwelijks gestegen en is de inkomens- en met name de vermogensverdeling steeds schever geworden. Het ziet ernaar uit dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten. Maar nu zullen het de middenbanen zijn die door de toenemende robotisering zullen verdwijnen, waardoor de ongelijkheid in de samenleving verder zal toenemen.
Men zou mogen verwachten dat links zou profiteren van al deze problemen van het kapitalisme. Maar niets is minder waar. In feite is links in vele landen weggevaagd. In zijn boek ‘Postkapitalisme’ stelt Paul Mason dat het falen van links voornamelijk komt omdat links geen aansprekend verhaal meer heeft over de toekomst en daarmee geen oplossing heeft voor de crisis. Na een uitvoerige analyse van het kapitalisme doet hij in zijn boek een poging om tot een alternatief verhaal te komen. Daarbij ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor een andere kant van de informatietechnologie die het mogelijk maakt vele producten gratis te produceren (Wikipedia, Android) en nieuwe vormen van arbeidsdeling te ontwikkelen buiten de markt om (deeleconomie).
In deze serie colleges gaan wij dieper in op Masons analyse van het kapitalisme en zijn schets van de contouren van een postkapitalistische samenleving.

docentDr. Ruud Knaack
onderwijsvorm10 hoorcolleges
studiebelastingenkele uren per week
 literatuur Paul Mason (2015; 2016), Postkapitalisme; een gids voor de toekomst, Amsterdam /Antwerpen, De Bezige Bij
literatuursuggestieJeremy Rifkin (2014), The Zero Marginal Cost Society, New York, Palgrave McMillan
dag en tijdwoensdag, 13.30-16.00 uur
data31 januari t/m 11 april 2018
geen college op 28 februari
cursusprijs€ 280
cursuscodeV621-18vj
uiterste aanmelddatum24 januari
   

 Direct aanmelden