HOVO Mens en maatschappij

Kies bij HOVO uit het cursusaanbod over de mens en zijn wereld: psychologie, sociale wetenschappen, recht en maatschappij leren ons meer over de mens en hoe hij zich tot zijn omgeving verhoudt. 

Krouwel_afbeelding 82x82Het veranderende Nederlandse politieke landschap in tijden van polarisatie en Corona
Een actuele cursus, speciaal rond de verkiezingen gepland, met twee colleges vóór de verkiezingen, een eentje erna. 
De nadruk ligt daarbij op actuele ontwikkelingen die de Nederlandse politiek veranderen.
De uiterste aanmeldtermijn voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.
DemantGeschiedenis v.d. Internationale betrekkingen II – De lange negentiende eeuw: 1789-1914 
Hoe is de wereldpolitiek met zijn moeizaam samenlevende en vaak conflicterende staten tot stand gekomen? In deel II richten we ons op de ‘lange negentiende eeuw’: een tijdperk vol onderhuidse spanningen die tot vandaag doorwerken. 
De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is niet meer mogelijk.
Knaack-Ec-GrootmachtenEconomische grootmachten: opkomst en ondergang emptyemptyempty

In deze cursus gaan wij aan de hand van historische casestudies na wat de oorzaken zijn voor de opkomst en ondergang van (economische) grootmachten. Vervolgens wordt nagegaan of deze verklaringen ook gebruikt kunnen worden voor de opkomst van China en het verval van de Verenigde Staten.
De uiterste inschrijftermijn voor deze cursus is verstreken; inschrijven is niet meer mogelijk.

Wismeijer-Psychologie3Psychologie III - Persoonlijkheidspsychologie (2), verdieping emptyempty

Wat zijn de biologische en culturele aspecten van persoonlijkheid en hoe beïnvloedt persoonlijkheid op welke manier wij de wereld om ons heen waarnemen, wat is de relatie tussen lichaam en geest?
De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is niet meer mogelijk.