De unieke stad - massatoerisme en stedenbouw. Hoe bouwt toerisme de stad? - GESLOTEN -

Kurstjens-UniekeStadHoe geeft het massatoerisme de stad in fysieke zin vorm? Deze kwestie speelt niet alleen in Amsterdam en ook niet alleen in onze tijd. Aan de hand van historische en actuele voorbeelden belicht stedenbouwkundige Paul Kurstjens de verhouding tussen massatoerisme en stedenbouw, waardoor de Amsterdamse worsteling met het toerisme in een breder perspectief kan worden geplaatst.


college 1     Maakbaar toerisme: Rome en Barcelona. Wat is massatoerisme, welke partijen zijn er in dit veld actief en hoe wordt er met data en beelden omgegaan?
college 2    Organische planning: Londen. Samenwerking tussen spoorwegen en expo’s zorgde hier in de negentiende eeuw voor een organische groei van zowel het toerisme als de stad.
college 3     Zicht op zee: Oostende. Koning Leopold II deed een ambitieuze en deels geslaagde poging om de badplaats te verheffen tot de koningin der badsteden.
college 4    Centrum en periferie: Parijs en Brussel. Brachten wereldexpo’s stedenbouwkundige verbeteringen mee nadat zo’n expo de stad even op zijn kop zette?
college 5    Nieuwe economie. Het Ruhrgebied en Parkstad Limburg. Welke rol speelden ambitie en historisch erfgoed in de transitie van een industriegebied naar toeristische hotspot?
college 6    Verdringing: Lissabon. Wat betekent ‘tourism-gentrification’ - het verdringen van de plaatselijke bevolking door het massatoerisme - voor een stad?
college 7    Beleid: Hamburg en Hong Kong. Ruimtelijk beleid en toerismebeleid worden zelden integraal behartigd, maar in deze steden gebeurde het wel.
college 8    Amsterdam. Tot slot kijken we naar Amsterdam als hoofdstedelijke attractie van Nederland. Hoe verhoudt deze stad zich tot de voorbeelden uit voorgaande colleges?

docentDrs. Paul Kurstjens
onderwijsvorm8 hoorcolleges met eigen inbreng tijdens het laatste college
studiebelastingnaar eigen inzicht
literatuurdigitale hand-outs. In elke samenvatting per college staan verwijzingen naar literatuur
dag en tijddonderdag, 10.30 - 13.00 uur
data7 februari t/m 4 april 2019
geen college op 21 februari
cursusprijs€ 232
cursuscodeV211-19vj
overige informatieVoorkennis niet vereist. De documentaire over Lissabon is in het Engels ondertiteld.
uiterste aanmelddatum29 januari
 

 Direct aanmelden