De donuteconomie - GESLOTEN -

Knaack_Donuteconomie_pan_uitsnede_BRON.jpgVolgens Kate Raworth, een Britse econoom en schrijver van de bestseller 'Doughnut Economics', kunnen de op dit moment twee belangrijkste lange termijn doelen van de mensheid en de methoden om die doelen te bereiken worden voorgesteld als een donut, bestaande uit twee concentrische cirkels. Binnen de binnenste cirkel ligt de doelstelling van het kunnen oplossen van een gebrek aan voedsel, onderwijs en huisvesting voor een nog steeds groot deel van de wereldbevolking. Buiten de buitenste cirkel ligt de doelstelling van bereiken van een ecologisch evenwicht van onze planeet, waaronder het tegengaan van klimaatverandering en het creëren van biodiversiteit. Binnen de cirkels ligt een economisch systeem dat de mensheid zowel een ecologisch veilige als sociaal rechtvaardige samenleving moet bieden. Om dat systeem te kunnen bereiken dient volgens haar het traditionele economisch denken op zeven plaatsen gewijzigd te worden als voorwaarde voor het kunnen nemen van de juiste maatregelen. Op die manier schetst zij een route die ons kan leiden tot die noodzakelijke, ecologisch veilige en sociaal rechtvaardige samenleving.

In deze cursus behandelen wij de door haar voorgestelde wijzigingen in het economisch denken en de daaruit volgende schets naar een betere samenleving en gaan wij tevens dieper op de stof in. Bijvoorbeeld op de door haar summier behandelde gevolgen van de verdergaande robotisering van de arbeid.

docentDr. Ruud Knaack
onderwijsvorm10 hoorcolleges
studiebelastingenkele uren per week
literatuurKate Raworth (2017), Donuteconomie. In 7 stappen naar een economie voor de 21ste eeuw, Amsterdam: Nieuw Amsterdam
dag en tijdwoensdag, 13.30 - 16.00 uur
data6 februari t/m 17 april 2019
geen college op 27 maart
cursusprijs€ 290
cursuscodeV210-19vj
uiterste aanmelddatum29 januari
 

 Direct aanmelden