Westerse muziekgeschiedenis II – De renaissance (vijftiende en zestiende eeuw)

Westerse muziekgeschiedenis IIHoewel de muziek van de renaissance grotendeels voortkwam uit de middeleeuwen, verandert er veel in de vijftiende en zestiende eeuw. In dit tweede deel van de leergang Westerse muziekgeschiedenis zien we hoe gaandeweg nieuwe muzikale structuren ontstaan in de vorm van complexe, meerstemmige composities. Centraal staat een groep componisten uit de Lage Landen en Noord-Frankrijk die met deze ingewikkelde stijl carrière maakt aan de belangrijkste cultuurcentra in Italië. Tot deze zogeheten Franco-Vlaamse polyfonisten behoren illustere personen als Obrecht, Ockeghem en Willaert. Een onbetwist hoogtepunt wordt bereikt met de ingenieuze werken van Josquin Desprez.
Mis en motet zijn nog altijd de toonaangevende religieuze genres, maar komen begin zestiende eeuw onder druk te staan tijdens de reformatie. Kerkhervormer Luther introduceert het koraal en de kerkmuziek krijgt er een nieuwe dimensie bij.
Daarnaast wint het seculiere repertoire aan terrein. Vele liederen (zoals chanson en ballade) en madrigalen, vaak met literair hoogstaande teksten, klinken in de residenties van koningen, adel en intellectuelen. De werken van Lasso en Gesualdo schrijven geschiedenis.
Nieuw in deze tijd is de opmars van zuiver instrumentale muziek. Door de ontwikkeling van legio instrumenten zien stukken voor zowel solo- als ensemblespel het levenslicht, vaak met uiteenlopende dansvormen als uitgangpunt.
Eind zestiende eeuw loopt de renaissance ten einde met de uitbundige stijl van Palestrina. Nieuwe esthetische idealen dienen zich aan, die gaan over expressie, emotie en contrasten in de muziek. Onder leiding van Monteverdi komt veel van de voorbije tweehonderd jaar ter discussie te staan en wordt de barok ingeluid.

De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met luisterfragmenten uitgevoerd door gespecialiseerde musici van deze tijd.

docentDrs. Frans Jansen
onderwijsvorm8 hoorcolleges
studiebelastingcirca 2 uur zelfstudie per week
literatuur De cursusinhoud kan, samen met alle muziekfragmenten, naderhand gratis worden gedownload van de website van de docent (achterdenoten.nl).
literatuursuggestieDonald J. Grout en Claude V. Palisca, Geschiedenis van de Westerse muziek (alleen antiquarisch verkrijgbaar), of de onlangs vernieuwde Engelse versie (zie hovo.vu.nl voor meer informatie).
dag en tijddonderdag, 13.30-16.00 uur
data15 februari t/m 12 april 2018
geen college op 29 maart
cursusprijs€ 224
cursuscodeV431-18vj
overige informatiemeer informatie over de leergang Westerse muziekgeschiedenis, planning, deelname en voorrang op inschrijving.
uiterste aanmelddatum8 februari
 

 Direct aanmelden