Wittgenstein:Tractatus logico-philosophicus

Jagersma-Wittgenstein

 

cursusbeschrijving

De hedendaagse filosofie dankt haar aanzien in belangrijke mate aan de inspirerende ideeën van de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Wat deze markante en excentrieke denker bovenal kenmerkt is de belangstelling voor de betekenis van de taal voor onze opvattingen over de werkelijkheid. ‘De filosofie is een strijd tegen de beheksing van ons verstand door de middelen van onze taal’, aldus Wittgenstein. Daarmee is hij een van de voornaamste representanten van de zogenaamde ‘linguistic turn’, de talige wending, die zo typerend is voor de wijsbegeerte van de twintigste eeuw.
Er bestaat een duidelijk verschil tussen de ‘vroege’ en de ‘late’ Wittgenstein. Het is dan ook gebruikelijk in zijn wijsgerige ontwikkeling twee perioden van elkaar te onderscheiden. De Tractatus logico-philosophicus is het originele hoofdwerk van de jonge Wittgenstein, het enige boek ook dat tijdens zijn leven (in 1921) werd gepubliceerd. In zeven hoofdstellingen en een veelvoud aan substellingen bespreekt hij de verhouding tussen denken, taal en werkelijkheid, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de zich in zijn tijd ontwikkelende nieuwe logica. Gedurende de jaren ‘30 en ‘40 vond een heroriëntatie plaats, die culmineerde in de fragmentarische en postuum verschenen Philosophische Untersuchungen, ook wel Wittgensteins tweede hoofdwerk genoemd.
Deze cursus beoogt een grondige kennismaking met de belangrijkste opvattingen van ‘Wittgenstein I’. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de centrale betooglijn van de Tractatus logico-philosophicus, alsmede aan de context waarbinnen dit even bondige als intrigerende boek ontstond.

Docent

Nieuwste foto AK_Jagersma_2015Drs Arend Klaas Jagersma studeerde o.a. filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.


Onderwijsvorm en literatuur

onderwijsvorm
10 hoorcolleges met ruimte voor vragen.

op locatie of (gedeeltelijk) online?
Op dit moment is al het HOVO-onderwijs online. Wij streven ernaar in het voorjaar van iedere cursus minimaal één college in een geschikte cursusruimte te laten plaatsvinden, maar u moet er rekening mee houden dat deze cursus (grotendeels) online plaatsvindt.

een cursus (gedeeltelijk) online houdt in:
Als een cursus (gedeeltelijk) online plaatsvindt via Zoom for Education, dan kunt u deze veilig en gemakkelijk vanuit huis volgen op uw pc of laptop die is voorzien van een ingebouwde of losse speakers. Via de camera, microfoon en een ‘chatfunctie’ zijn er mogelijkheden tot (directe) interactie met uw docent en medecursisten. HOVO Amsterdam heeft een beveiligd, eigen Zoom-account. Uw privacy is dus gewaarborgd en de cursus is alleen toegankelijk voor wie zich heeft ingeschreven. De colleges worden niet opgenomen: u volgt de cursus op vastgestelde data en tijden. Kijk voor meer informatie bij de veel gestelde vragen over Zoom for Education.

literatuur
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (vert. W.F. Hermans), Atheneum - Polak & Van Gennep, 2015

studiebelasting
enkele uren per week


Praktische informatie en aanmelden

Dag en tijd
dinsdag, 13.30 - 16.00 uur
Data
2 februari t/m 13 april 2021
collegevrij: 23 februari
Cursusprijs
€ 290
Uiterste aanmelddatum

26 januari 

online of in een (fysieke) cursusruimte: Wij hebben 1 college op de VU-campus gepland.
LET OP: Dit college kan een afwijkende dag en/of tijd hebben.
Wij volgen uiteraard de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM; mocht daardoor het fysieke college toch niet kunnen doorgaan, dan zal het online Zoom-college voor deze ene keer toch op de afwijkende dag en tijd plaatsvinden.
Voor deze cursus is het fysieke college gepland op: dinsdag 23 maart van 14.30 - 17.00 uur (i.p.v. 13.30 - 16.00 uur).
Dit college zal ook via Zoom worden uitgezonden, dus als u niet op de VU kunt of wilt komen, kunt u het college ook live vanuit uw eigen huiskamer volgen op de vastgestelde tijd. Meer informatie volgt uiterlijk 15 maart. 

UPDATE 10 MAART 2021
Op 10 maart hebben wij het fysieke college omgezet naar een online college via Zoom, vanwege de momenteel geldende richtlijnen van het RIVM.
De datum en/of tijd voor dit ene college is niet gewijzigd en blijft dus dinsdag 23 maart van 14.30 - 17.00 uur (i.p.v. 13.30 - 16.00 uur).

wilt u zich aanmelden voor deze cursus?
U kunt u zich aanmelden via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma en per persoon. Als u al een MijnHOVO-account heeft kunt u zich aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

nieuw bij HOVO?
Heeft u nog niet eerder een HOVO-cursus gevolgd, dan moet u eerst een MijnHOVO-account aanmaken. Dit wijst zich vanzelf. Zodra u op de aanmeldknop klikt, krijgt u eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. Hierbij geeft u uw e-mailadres als gebruikersnaam op. Naar dat e-mailadres wordt een bevestigingsmail gestuurd, hierin vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Als u het wachtwoord heeft aangemaakt kunt u direct daarna uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

heeft u vragen over deze cursus of over HOVO?
Kijk dan eerst op de overige tabs bij deze cursusbeschrijving of bij de Veelgestelde vragen.  Als het antwoord op uw vraag hier niet bij staat, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via hovo@vu.nl.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is niet meer mogelijk.