Sloterdijk - Kritiek van de cynische rede - GESLOTEN -

Bolhuis_Sloterdijk_StudioDagmar_uitsnede_BRON.jpgKritiek van de cynische rede, oorspronkelijk verschenen in 1983, van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, is één van de belangrijkste filosofische boeken uit de afgelopen decennia. Sloterdijk beschrijft hierin hoe het kan dat we na een lange tijd van optimisme en vooruitgang terecht zijn gekomen in een tijd van spanning, verwarring en uitzichtloosheid. Aan de ene kant leven we in een periode waarin de meesten van ons het beter hebben dan onze voorouders en wellicht zelfs beter dan we ooit verwacht hadden toen we jong waren. Aan de andere kant is er de ‘boze witte man’, de toenemende sociale onvrede en vertwijfeling.

Kritiek van de cynische rede maakt duidelijk dat het hier niet gaat om een terugval, maar om wat we zouden willen noemen de andere kant van de Verlichting. De Verlichting bestaat uit toenemende welvaart, kennisvermeerdering, vrijheid en gelijkheid. Maar in deze groei komen wij moderne mensen aan de andere kant van dat doordenken terecht en komen de grote onderwerpen waarover nu door iedereen vrij gedacht en gesproken mag worden aan de grens van het denkbare. God, waarheid, vrije wil en uiteindelijk de eigen identiteit staan op het spel. Of zoals in de inleiding beschreven: ”Onze onbezielde moderniteit kan heel goed ‘historisch denken’, maar twijfelt al lang of ze wel leeft in een zinvolle geschiedenis.”

We volgen de prachtige maar wel ingewikkelde analyse van Sloterdijk en concentreren ons op de vraag hoe leven we verder in deze vertwijfeling ‘nu wij er toch zijn’?

docentDrs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuur- Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, Boom Amsterdam (2013 of eerdere uitgave), ISBN 9789461057556
- hand-outs en achtergrondinformatie 1 week voor aanvang van de cursus op maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/
dag en tijdmaandag, 10.15 - 13.00 uur
data4 februari t/m 15 april 2019
geen college op 18 februari
cursusprijs€ 290
cursuscodeV488-19vj
overige informatieEnige filosofische voorkennis is wenselijk. De tekst is niet eenvoudig en verwijst naar filosofische gedachtegangen die door de auteur bekend verondersteld worden.
uiterste aanmelddatum27 januari
 

 Direct aanmelden