Markus Gabriel: Waarom we vrij zijn als we denken

BolhuisMeereboer - M Gabriel - vrij denkenMarkus Gabriel is de snel rijzende ster in de hedendaagse Duitse filosofie. Met zijn boek Waarom we vrij zijn als we denken begeeft hij zich naar de filosofische kern van het debat rondom bewustzijn en vrije wil. Wie zijn wij en wat is dat, dat we ‘ik’ noemen? Wat is onze geest en is er een verschil tussen geest en de opslag van onze herinneringen? Als je stelt dat je persoonlijkheid bestaat uit opgeslagen herinneringen, wat zijn we dan meer dan een veredelde USB-stick?
Gabriel schrijft leuk en pakkend. Titels van hoofstukken zoals ‘Oedipus en het pak melk’ suggereren dat hij zich op het populairwetenschappelijke vlak begeeft. Maar vergis u niet: in de uiteenzetting van zijn visie op het bewustzijn en de mens verhoudt hij zich tot bijna de gehele westerse filosofiegeschiedenis.
Gabriel betoogt dat we wel degelijk afwijken van dieren, dat we een vrije wil hebben en geen USB-stick zijn. Hij stelt dat we door onze biologie en cultuur juist verantwoordelijke wezens zijn geworden: we ontwikkelen concepten over onszelf, die vervolgens de werkelijkheid beïnvloeden waarvan we deel uitmaken. Dit noemt Gabriel ‘nieuw realisme’. Volgens hem moeten we ons realiseren dat we én afhankelijk zijn van onze biologie en cultuur, én ruimte hebben om bewuste keuzes te maken. De vrije wil bestaat dus wel, maar dan wel voor de mens die zelfkennis en kennis van de wereld heeft. In de complexiteit van deze wereld, die ons individuele begrip te boven gaat, biedt Gabriel met zijn nieuw realisme een antwoord op de vraag hoe te leven.

docentDrs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuurMarkus Gabriel, Waarom we vrij zijn als we denken (2016), Boom 2016 ISBN 9789089538727, € 24,90
dag en tijdmaandag, 10.15-13.00 uur
data29 januari t/m 16 april 2018
geen college op 26 februari en 2 april
cursusprijs€ 280
cursuscodeV464-18vj
overige informatieEnige voorkennis van de westerse filosofie is noodzakelijk om deze cursus goed te kunnen volgen.
uiterste aanmelddatum22 januari
  

 Direct aanmelden