John Stuart Mill: On Liberty

Vink_Mill_Je_suis_Charlie_street_art_Paris_2015BRON.jpgRuim 150 jaar geleden verscheen On Liberty van John Stuart Mill. Het boek is een levende, actuele klassieker, van belang voor tal van vraagstukken van vandaag. De speciale aandacht voor On Liberty is gerechtvaardigd vanwege de actuele kwesties die Mill op de agenda zet en waaraan hij fundamentele bijdragen levert – zijn boek wordt nog steeds vaak gelezen.
In de cursus gaan we in op:
- De verhouding individu - samenleving en de vraag naar de rechtvaardiging van de macht van de samenleving over het individu.
- De vrijheid van meningsuiting die Mill, als vrijheid van denken en spreken, maximale ruimte wil geven.
- De verhouding tussen wat we kennen als ‘negatieve’ vrijheid en ‘positieve’ vrijheid en hun beider belang.
- De waarde van het menselijk individu en het belang van het tot ontwikkeling brengen van de individuele persoonlijkheid.
- De praktische toepassingen van Mills opvatting van vrijheid op het gebied van zedelijkheid, godsdienst, de grenzen aan (in)tolerantie.
- Het belang van onderwijs, ontwikkeling, Bildung, beschaving.
- De hedendaagse discussie over zaken als vrijheid van meningsuiting, niveau van geuite meningen, zelfbeschikking, euthanasie, tolerantie, democratie, referendum, het zijn allemaal zaken die gaan over vrijheid.

Uiteraard wordt het denken van Mill verbonden met zijn persoon, de tijd waarin hij leefde en zijn wijsgerige wortels, maar het accent ligt op zijn betekenis in actuele discussies.

docentDr. Ton Vink
onderwijsvorm6 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingcirca  1 à 2 uur per week
literatuur-J.S. Mill, Over Vrijheid, Uitgeverij Boom, of in het Engels, On Liberty. Eerdere edities mogen ook.
-Studiemateriaal (digitaal).
dag en tijddonderdag, 10.30-13.00 uur
data1 maart t/m 5 april 2018
cursusprijs€ 168
cursuscodeV470-18vj
uiterste aanmelddatum22 februari

 
Direct aanmelden