HOVO Filosofie en religie

Durf te denken! Filosofie en religie reiken denkgereedschap aan om de grote en kleinere vragen rond zin en betekenis aan te pakken. Volg bij HOVO colleges over grote filosofen en over grote onderwerpen, soms in de vorm van hoorcolleges, soms in kleinschalig verband.

Jagersma-RaubdruckCanon van de moderne westerse wijsbegeerte IV 

Deel IV van deze leergang besteedt aandacht aan 10 filosofische klassiekers uit de eerste helft van de 20e eeuw.
De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Jagersma-FG7Filosofiegeschiedenis VII-De hedendaagse filosofie (1)

Leven, het werk, de opvattingen en de betekenis van toonaangevende denkers uit de eerste helft van de twintigste eeuw, zoals Bergson, Husserl, Russell, Wittgenstein, Heidegger, Horkheimer, Adorno, Popper en Sartre.
De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is niet meer mogelijk.

Jagersma-WittgensteinWittgenstein:Tractatus logico-philosophicus

De hedendaagse filosofie dankt haar aanzien in sterke mate aan de ideeën van Wittgenstein (1889-1951), vooral vanwege zijn belangstelling voor de betekenis van de taal voor onze opvattingen over de werkelijkheid.
De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Bolhuis-TranscendentieSporen van transcendentie, de filosofie van Karl Jaspers 

Wat is transcendentie? Waarom moeten we wat we niet kunnen uitleggen – liefde, hoop – toch koesteren? Jaspers kan inzichten bieden om er een eigen oordeel over te ontwikkelen.
De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Bolhuis-ArendtHannah Arendt II - Het leven van de geest-willen en oordelen

Arendt zoekt moraliteit in een wereld in verandering, zonder de tirannie van het ‘gedwongen gelijkblijvende’. We onderzoeken dit actuele thema aan de hand van haar werk.
De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Boer-AgambenAgamben, het goede leven en de (on)schuldige mens
emptyemptyDeze cursus is helaas geannuleerd; aanmelden is niet meer mogelijk.
Denk aan de hand van de spraakmakende filosoof Agamben over de (on)schuldigheid van de mens en het goede leven!