Francis Bacon: Novum organum en Nova Atlantis - GESLOTEN -

Jagersma-Francis-BaconFrancis Bacon (1561-1626) geldt als een van de voornaamste herauten van de moderne tijd. Hij streefde een algehele hervorming van de maatschappij, de wetenschap, de filosofie en de politiek van zijn tijd na en deed daarvoor een drietal ingrijpende voorstellen.

Ten eerste bepleitte Bacon een radicale breuk met de traditionele en zijns inziens vruchteloze gerichtheid op theologische kwesties en metafysische speculaties. In plaats daarvan benadrukte hij het belang van de zintuigen en meende hij dat kennis op een solide fundament van waarnemingen dient te berusten. Deze zogenaamde ‘empirische wending‘ leverde een essentiële bijdrage aan het moderne denken en luidde het tijdperk van de experimentele wetenschap in.
Ten tweede gaf Bacon de aanzet tot de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke methoden met behulp waarvan degelijke en betrouwbare conclusies uit empirische data kunnen worden getrokken.
Ten derde had hij als geen ander oog voor de belemmerende werking van vooroordelen en ontwikkelde hij een theorie over de aard van ongerechtvaardigde aannames en strategieën om deze systematisch te elimineren. Al deze vernieuwende ideeën maken hem volgens sommigen tot de aartsvader van de moderne filosofie.
Bacons theoretische hoofdwerk Novum organum wil een modern alternatief bieden voor het oude instrumentarium (of ‘organon’) van Aristoteles. De relatie tussen kennis en macht, eveneens een belangrijk thema in het werk van Bacon, werkt hij in praktische zin uit in zijn politieke, utopische klassieker Nova Atlantis, waarin hij de contouren van een ideale toekomstige maatschappij schetst en verrassend anticipeert op de huidige tijd.

docentDrs. Arend Klaas Jagersma
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuurFrancis Bacon, Novum organum, Boom, 2016 en Francis Bacon, Nieuw-Atlantis, ISVW Uitgevers, 2017
dag en tijddinsdag, 13.30-16.00 uur
data5 februari t/m 16 april 2019
geen college op 19 februari
cursusprijs€ 290
cursuscodeV485-19vj
overige informatieEnige voorkennis op het gebied van filosofie is gewenst, maar niet noodzakelijk
uiterste aanmelddatum29 januari
 

 Direct aanmelden